BS Weblån
Biblioteksentralen
1.0.26 Varies with device
Utlån av e-bøker fra biblioteket er nå tilgjengelig via BS Weblån app med tilgang til over 150 bibliotek.

Med denne appen har du biblioteket med deg uansett hvor du er. Bla i bibliotekets samlinger og lån bøker i EPUB-format på reise eller hjemme, direkte til din smarttelefon eller ditt nettbrett. Med e-lån er tittelen du låner tilgjengelig gratis i et begrenset tidsrom, og vil etter dette bli fjernet automatisk fra kontoen din.

Appen lar deg ikke bare søke i bibliotekets samlinger, men også bla gjennom de ulike emnene. Det er lett å se om en tittel er tilgjengelig, og du kan også filtrere søkeresultatene dine etter tilgjengelige titler.

Omfattende beskrivelse og bokomtale gir deg all nødvendig informasjon om den aktuelle boken.
 Man kan reservere titler som midlertidig ikke er tilgjengelige, og du vil motta en e-post så snart boken er klar til utlån. Du får en oversikt over dine reservasjoner, og tittelen lånes herfra når den blir tilgjengelig igjen.

Du har til enhver tid en komplett oversikt over alle titlene du har lånt hos ditt bibliotek. Foreløpig kan man kun låne og lese e-bøker i EPUB-format.

REGISTRER DEG

For å bruke tjenesten må du ha lånekort hos et bibliotek som benytter BS Weblån. Ta kontakt med ditt bibliotek for brukernavn og passord. Dersom du allerede bruker ditt biblioteks e-lån kan du benytte samme innloggingsinformasjon for å logge inn i appen.

LESE BØKER
Du kan lese alle lånte bøker i EPUB-format direkte på smarttelefon eller nettbrett ved å installere og aktivere Bluefire Reader eller en annen bokleser-app som kan brukes med DRM. Når man starter Bluefire Reader for første gang må man autoriseres med en Adobe ID, fremgangsmåte for dette finnes under Info-fanen i BS Weblån-appen.

FUNKSJONALITET

- Kan brukes i over 150 bibliotek

- Søk i bibliotekets katalog

- Tekstsøk og visuelle søk i bibliotekets samling

- Filtrering på sjanger er mulig

- Omfattende informasjon om bøkene med omtale og leseutdrag

- Lån tilgjengelige e-bøker

- Reservér utilgjengelige e-bøker
- Oversikt over alle lånte og reserverte titler i appen

- Utløpte lån slettes automatisk fra din konto

Lending e-books from the library is now available via BS Weblån app with access to over 150 libraries.

With this app you have your library with you wherever you are. Browse the library's collections and loan books in EPUB format on the road or at home, directly to your smartphone or your tablet. E-Loan is titled Borrowed available free for a limited time, and will then be automatically removed from your account.

The app allows you to not only search the library collections, but also scroll through the various courses. It is easy to see if a title is available, and you can also filter your search results for available titles.

Comprehensive description and book reviews provides all necessary information for the current book. One can reserve titles temporarily not available, and you will receive an email as soon as the book is ready to borrow. You get an overview of your reservation, and the title borrowed from here when it becomes available again.

You have at all times a complete overview of all the titles you've borrowed with your library. Currently, you can only borrow and read e-books in the EPUB format.

REGISTER
To use the service you must have a library card in a library that uses BS Weblån. Please contact your library for a username and password. If you're already using your library's e-loans can use the same login information to log into the app.

READING BOOKS
You can read all borrowed books in EPUB format directly on the smartphone or tablet by installing and activating Bluefire Reader or another book reader app that supports DRM. When starting Bluefire Reader for the first time must be authorized as an Adobe ID, procedure for this can be found under Info tab in BS Weblån app.

FUNCTIONALITY
- Can be used in over 150 library
- Search the library catalog
- Full text search and visual search in the library's collection
- Filtering genre is possible
- Comprehensive information on books with discussion and read excerpts
- Loans available e-books
- Book inaccessible e-books
- Overview of all borrowed and reserved titles in the app
- Expired loans are automatically deleted from your account

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less