Norsk salmebok
Eide forlag AS
22.0 Varies with device
Norsk salmebok 2013 er autorisert til bruk i Den norske kirke av Kirkemøtet i april 2012.

Norsk bønnebok er godkjent av Kirkerådet i Den norske kirke i mai 2012 og av Bispemøtet i juni 2012.

Opphavsretten til samleverket har Den norske kirke ved Kirkerådet.

Norwegian Hymnal 2013 is authorized for use in the Norwegian Church Church meeting in April 2012.

Norwegian prayer book approved by the Church Council of the Norwegian Church in May 2012 and by the bishops in June 2012.

The copyright in the collective work, the Norwegian Church by the Church Council.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less