ELKO Hovedkatalog
ELKO AS
2.1.3 Varies with device
ELKO Hovedkatalog app'en gir deg muligheten til å alltid være oppdatert med våre produkter, samt lage egendefinerte PDF kataloger og dokumenter fra Favorittlistene dine.

---------------------
*OBS*
Vær oppmerksom på at rundt 100MB med data (alle produktbildene til ELKO) vil laste seg inn i app'en etter at selve app'en (1,2MB) er lastet ned, installert og at du drar ELKO-logoen til side og trykker på knappen: "xxxx Oppdateringer".
Pass på at du er på Wi-Fi når du gjør dette.
---------------------

Navigeringen er bygget opp på samme måte som med papirutgaven. Når du har navigert deg til ønsket kategori, kan du enkelt bla deg gjennom produktene. Du kan også finne frem til enkeltprodukter ved å søke direkte på El.nr.

Når du ser på et enkelt produkt, har du muligheten til å "tappe" skjermen for å vise all informasjon om produktet som: beskrivelse og teknisk info samt online link til all tilhørende dokumentasjon som brukerveiledning, koblingsskjema, målskisse, osv.

Vri skjermen 90 grader, og du vil laste ned et høyoppløslig bilde av produktet.

Når nye oppdateringer er tilgjengelige, kan du enkelt skli ELKOlogoen til side for å oppdatere - direkte i app'en. Glemmer/unnlater du å oppdatere, vil du bli minnet om dette ved at app'en eldes og merkes med riper og kaffeflekker.

Vi håper du vil ha god nytte av ELKO Hovedkatalogapp'en.

Med vennlig hilsen,
ELKO AS

ELKO main catalog app gives you the ability to always be up to date with our products and create custom PDF catalogs and documents from your favorites lists.

---------------------
* NOTE *
Note that around 100MB of data (all the product images to ELKO) will load into the app after the actual app (1.2 MB) is downloaded, installed and dragging ELKO logo to the side and press button: "xxxx Updates".
Make sure you're on Wi-Fi when you do this.
---------------------

Navigation is built in the same way as the printed version. Once you have navigated to the desired category, you can easily browse through the products. You can also locate individual products by searching directly-No

When looking at a single product, you have the ability to "tap" the screen to display all the information about the product: description and technical information and online link to all related documentation user manual, wiring diagrams, dimensional sketches, etc.

Rotate the monitor 90 degrees and you want to download a high resolution image of the product.

When new updates are available, you can easily slip ELKOlogoen aside to update - directly in the app. Forget / fail to update, you will be reminded of this by the app age and marked with scratches and coffee stains.

We hope you will benefit from ELKO Hovedkatalogapp'en.

Sincerely,
ELKO AS

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less