Regnskapstall.no
Regnskapstall.no AS
1.0 Varies with device
På regnskapstall.no vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon og regnskapstall for alle landets bedrifter, både aktive og inaktive foretak. Du kan således få informasjon om slettede foretak, bedrifter som har gått konkurs/tvangsoppløst med mer. På Regnskapstall.no kan du videre gratis sjekke regnskapstall, se informasjon om roller og rollenettverk, få oversikt over firmanettverk samt utarbeide segmenterte lister over bedrifter i aktuelle områder. Er du ute etter oversikt over nyetableringer og konkurser, kan dette også enkelt hentes opp. «Alt på ett sted» med andre ord!

Via Bisnode hentes de mest oppdaterte tallene fra Brønnøysundregistrene og øvrige registre på tilnærmet daglig basis. Ved hjelp av samarbeidet med Digitale Medier 1881 har tjenesten tilgang til Norges mest oppdaterte og komplette database med over 100.000 oppdateringer i døgnet. Kombinasjonen av offentlige data og data fra Norges beste nummeropplysning gir grobunn for den aller beste kvalitet ut mot sluttbruker.

On regnskapstall.no you will always find the latest information and accounting for all the country's businesses, both active and inactive companies. You can thus get information about deleted enterprises, firms that have gone bankrupt / forcibly dissolved and more. On Regnskapstall.no can further free checking accounts, see information about roles and role network, get an overview of corporate networks and develop segmented lists of businesses in relevant areas. Are you looking for an overview of new companies and bankruptcies, this can also be easily retrieved. "Everything in one place", in other words!

Via Bisnode retrieved the most updated figures from Brønnøysundregistrene and other records on virtually a daily basis. Using collaboration with Digital Media 1881 service has access to the most updated and complete database with over 100,000 updates per day. The combination of public data and data from Norway's best inquiries gives rise to the very best quality to end users.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less