Norske barnesanger
stefansamag
1.0 Varies with device
" Foreldre bør synge for sine barn hver eneste dag for at de skal unngå språkproblemer senere i livet".

*En brukervennlig app som trenger ikke internettforbindelse.
* Helt gratis og uten reklame. Det er bare å synge med stemmen man har.

I NORSKE BARNESANGER appen finner du 167 norske sangtekster som du kan synge med barnet ditt. Her er noen av tekstene :

Alle Barna Klapper

Alle Fugler Små De Er

Bake Kake Søte

Bjørnen Sover

Bro, Bro Brille

Byssan Lull

Bæ, Bæ Lille Lam

Danse I En Ring

Det Bor En Baker I Østre Aker

Du Som Metter Liten Fugl

Fader Jacob

Fløy En Liten Blåfugl

Hjulene På Bussen Går Rundt

Jeg Er En Liten Spillemann

Jeg Gikk En Tur På Stien

Jeg Gikk Meg Over Sjø Og Land

Kjærringa Med Staven

Lille Petter Edderkopp

Lille Postbud

Mikkel Rev

Nede På Stasjonen

Per Spelemann

Pål Sine Høner

Ritsj, Ratsj Fille bom Bom

Ro, Ro Til Fiskeskjær

Ta Den Ring Og La Den Vandre

Tornerose

Tre Små Kinesere

Tyven, Tyven

"Parents should sing for their children every single day that they should avoid language problems later in life."

* A user app that do not need internet connection.
* Completely free and without advertising. There is only singing voice you have.

In NORWEGIAN CHILDREN SONGS app you will find 167 Norwegian lyrics that you can sing with your child. Here are some of the lyrics:

All children Klapper

All little birds are

Bake Cake Sweet

Bear Sleeping

Bro, Bro Brille

Byssan lull

Baa, baa Little Lamb

Dance In A Ring

It Lives A Baker In eastern Aker

You Like Metter Small Bird

Father Jacob

Flew A Small Blåfugl

The wheels on the bus going around

I Am A Little Play Male

I went for a walk on trail

I Walked Me Over Sea And Land

Kjærringa With rod

Lille Petter Spider

Little Postman

Mr. Fox

Down On The station

Per Fiddler

Pål Its Hens

Ritsj, Ratsj Fille Boom Boom

Ro, Ro To Fish Cut

Take The Ring And Let The Walking

Sleeping Beauty

Three Little Chinese

The thief, thief

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less