☆☆ חנוכת בית ☆☆
לזכות עם ישראל
2.4 Varies with device
בס"ד
☆☆ חנוכת בית ☆☆
היישום מכיל:
☆ קביעת מזוזה.
☆ סדר חנוכת הבית מחולק.
☆ פיוט לחנוכת בית.
"על בית זה ויושבהו"
☆ והלכות חנוכת בית, והלכות מזוזה. מקיצור ש"ע ילקוט יוסף ממו"ר הרב יצחק יוסף שליט"א.
☆ התיקון הכללי.

אנא סמנו חמש כוכבים.
☆☆☆☆☆
תודה
OKGApps
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
תגים:
חנוכת בית
דירה חדשה
תפילה
בית חדש
סידור
תיקון הכללי

BS
☆☆ housewarming ☆☆
The application includes:
☆ determining the mezuzah.
☆ divided housewarming order.
☆ poetry housewarming party.
"This home and Iosbho"
☆ housewarming and laws, and the laws of mezuzah. N shortening Joseph MIRR bag Rabbi Yosef Yitzchak Rebbe.
☆ general correction.

Please take five stars.
☆☆☆☆☆
Thanks
OKGApps
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tags:
Housewarming
new appartment
Prayer
New house
Ordering
General Repair

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less