Brottsofferappen — Tryggare Sv
Axbom Innovation AB
3.0.2 1.0mb

Brottsofferappen är en tjänst från Tryggare Sverige som vänder sig till alla som drabbats av brott. Brottsofferappen är en kostnadsfri tjänst som bland annat inehåller lokalt anpassad information om möjligheter till hjälp, stöd och skydd i landets samtliga kommuner. Den innehåller även tips och råd, checklistor, manualer, formulär etc.

Trygghetsguiden
Information om hjälp, stöd och skydd till dig som utsatts för brott.

Tips & Råd
Dokument, mallar och checklistor med värdefull information för dig som drabbats av brott.

Otrygg plats
Hjälp oss kartlägga allmänna platser som är otrygga.

Content rating: Low Maturity

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less