ДивенСвіт Календар УГКЦ
Андрій Мартинишин, ДивенСвіт
3.7.0429 Varies with device
Церковний календар Української Греко-Католицької Церкви.

Виберіть для себе вигляд календаря - режим "день" з розширеної інформацією, чи режим "місяць" зі скороченою.
Для Вашої зручності передбачено два стилі оформлення - світлий або темний (день/ніч).
Синхронізуйте календар з системним календарем Вашого пристрою, що дасть змогу налаштувати нагадування про свята чи пости а також можливість використовувати сторонні віджети. (потрібен Андроід 4.0 або вище).
Додайте на робочий стіл Вашого пристрою один з кількох віджетів, та отримуйте інформацію про сьогоднішній день не вмикаючи додатку.
Читайте Житія Святих, Перлини Східних Отців, Розважання Владики Венедикта Алексійчука до уривків Апостола та Євангелія. Користуйтесь текстами богослужень - Літургіями, Вечірнями, Утренями, Часами.

Тексти регулярно доповнюються та оновлюються.

Розробка ведеться у співпраці з Літургійною Комісією УГКЦ
Тексти богослужень подано згідно уставу, затвердженого Літургійною Комісією.
Упорядники текстів богослужень - о. Василь Рудейко, о. Андрій Микитюк, о. Руслан Піх, Микола Мисів, Роман Крайчик.

Тексти читань - Святе Письмо в перекладі І.Хоменка

Група для обговорення у Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar/
Запитання та зауваження щодо уставу просимо надсилати за адресою plc.ugcc@gmail.com

Church Calendar Ukrainian Greek Catholic Church.

Select for a calendar view - mode "day" of the extended information mode or "month" with shortened.
For your convenience, there are two styles - light or dark (day / night).
Synchronize calendar system calendar to your device that will help set up reminders for holiday or positions and the ability to use third-party widgets. (requires Android 4.0 or above).
Add to the desktop of your device one of several widgets and get information about today without turning on the application.
Read the Lives of the Saints, Pearl Oriental Fathers, Bishop Benedict entertainment Aleksiychuk to the Apostle and Gospel passages. Use texts SERVICES - Liturgy, Vespers, Matins, at times.

Texts regularly supplemented and updated.

Development is conducted in cooperation with the Liturgical Commission of the UGCC
Texts masses made under statute, approved by the Liturgical Commission.
Compiled texts masses - about. Basil Rudeyko about. Andrew Mykytiuk about. Ruslan Pich, Nicholas capes, Roman Krajčík.

Texts readings - the Scriptures translated I.Homenka

Group discussion at Facebook - https://www.facebook.com/groups/ugcc.calendar/
Questions and comments about the ordinance should be addressed plc.ugcc@gmail.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less