Spridarval
Jordbruksverket
1.2 Varies with device
Spridarval är ett hjälpmedel vid val av spridare och kalibrering av lantbrukssprutor.

Information om spridarnas avdriftsreducerande egenskaper uppdateras kontinuerligt och formler och beräkningar baseras på den information som finns i litteraturen till behörighetskurserna. I boken ”Säker bekämpning” finns utförlig beskrivning.

Applikationen är utvecklad av Jordbruksverket i samarbete med Simson Creative Solutions HB.

Spridarval is an aid in the selection of spreaders and calibration of sprayers.

Information about the diffuser drift characteristics continuously updated formulas and calculations based on the information found in the literature of competency courses. In the book "Safe control" are accurate description.

The application is developed by the Board of Agriculture in cooperation with Simson Creative Solutions HB.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less