Dicionario RAG
Real Academia Galega
2.0 Varies with device
Aplicación desenvolvida pola Fundación Barrié e a Real Academia Galega sobre a base do dicionario desta última.

Esta aplicación, gratuíta, totalmente operativa e libre de publicidade, contén máis de 55.000 termos coas súas definicións, sinónimos, antónimos, exemplos e pronuncia da maioría das entradas. É unha ferramenta pensada para o día a día das persoas que falan e escriben en galego e pode ser de grande axuda no mundo educativo.

O Dicionario funciona sen necesidade de estar conectados. A pronuncia dos termos, o conxugador verbal, a Palabra do Día e os Xogos, requiren ligar cunha rede wifi ou de datos celulares.

Características:

* Busca con texto preditivo con maculinos e femininos

* Definicións, sinónimos e antónimos

* Sistema de actualización automatizada da base de palabras

* Buscador de sinónimos

* Conxugador verbal

* Pronuncia dos termos

* Exemplos de uso de palabras e expresións

* Histórico de buscas recentes

* Pódense gardar palabras favoritas

* Conexión co Portal das Palabras para amosar a Palabra do día e os Xogos

* Posibilidade de compartir termos (Facebook, Twitter, Whatsapp…)

* Sacudindo, o móbil propón un termo

Aplicación developed pola Fundación Barrié and the Royal Galician Academy on the basis of the dictionary of the latter.

This aplicación, Free, fully operational and free of advertising, conten over 55,000 terms coas their definicións, synonyms, antonyms, examples and pronunciation of most entries. It's nail tool designed for day to day of persoas that Falan and escriben en Galician and can be of great Axuda in the educational world.

The Dicionario works sen requirement to be connected. The pronunciation of words, verbal conxugador, the Word of the Day and Xogos, requiren connect wedge wifi or cell datos.

Characteristics:

* Search con predictive text con maculinos and female

* Definicións, synonyms and antonyms

* System automated actualization of palabras base

* Synonyms Finder

* Verbal Conxugador

* Pronounces terms

* Examples of use palabras and expresions

* Recent searches History

* Pódense Gardar palabras favorite

* Conexión co Portal das Palabras amosar to the Word of day and Xogos

* Possibility to share terms (Facebook, Twitter, Whatsapp ...)

* Shaking the mobile propon un term

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less