София чете
European intiatives institute
3.1.2-35 Varies with device
Проектът е с финансовата помощ на Столична община по Програма Европа, 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата – 2019 г.

Проектът предвижда съчетаването на модерните технологии с традиционните методи за популяризиране на културния потенциал на София. Това се изразява в заложените дейности, насочени към дигитализация на книги, достъпни в електронен вариант в популярни открити пространства на територията на Столична община.

Настоящето мобилно приложение за мобилни телефони и генерираните QR кодове в парковете и градините в София, ще позволят безплатно за жителите и посетителите на София четене на книги. Така се постига иновативност и достъпност в начина за комуникиране на културния живот в града с неговите жители и гости. Чрез изпълнението на проекта, всеки гражданин с мобилен телефон ще може да сканира QR код, който да го препраща към интернет сайт, в който са достъпни литературни произведения.

The project is financed by the Metropolitan Municipality in Europe Programme, 2013 and was implemented in support of the candidature of Sofia and South-Western European Capital of Culture - 2019

The project envisages combining modern technology with traditional methods to promote the cultural potential of the city. This is reflected in the planned activities aimed at digitization of books available in electronic format in popular open spaces in the territory of Sofia Municipality.

This mobile application mobile phones generated QR codes in parks and gardens in Sofia will allow free for residents and visitors to the city reading books. This achieves innovation and accessibility in the way of communicating the cultural life of the city with its inhabitants and guests. Through the project, every citizen with a mobile phone can scan the QR code that it refers to a website which offers the literary works.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less