Книги "Час майстрів"
Час майстрів
1.10 Varies with device
Книжки видавництва «Час майстрів» ― частина середовища зростання людини. Книжки про істину, про головне, які несуть знання, розкривають устрій світобудови, формують правильні образи, передають досвід.

Ел-книжки видавництва «Час майстрів» можна читати, гортати, слухати і записувати за допомогою функції «Книга голосом мами, тата», яка дозволяє начитати і зберегти книжку для своєї дитини. Програма працює автономно без підключення до мережі Інтернет, яке потрібне лише для встановлення застосунку, оновлення та придбання нових Ел-книжок. Інтерфейс книжки простий і доступний для самостійного використання дитиною. Але дитина не зможе самостійно придбати нові книжки, пошкодити застосунок, внести зміни, бо існує захист від редагування.

У фірмовому застосунку від «Часу майстрів» містяться безкоштовні Книжки-презентарії та Ел-книжки видавництва. Книжки-презентарії ― це повнофункціональні безкоштовні Ел-книжки, в яких зібрані повноцінні частини різних книжок видавництва «Час майстрів». З виходом нової Ел-книжки застосунок «Видавництво «Час майстрів» з вашої згоди оновиться, і зміст Книжки-презетарію безкоштовно збільшиться на ще одну історію, що дає уявлення про нову Ел-книжку.

Всі запропоновані для придбання Ел-книжки доступні для безкоштовного читання в обсязі до 20% від загального змісту кожної книги.

Якщо у Вас багато турбот і мало часу або Ви часто у роз’їздах, можете озвучити казку за допомогою нашої програми, і Ваша дитина зможе щовечора самостійно прослуховувати свою улюблену казку голосом мами або тата. Якщо Ви не бажаєте озвучувати казку, просто відкрийте будь-яку книжку в програмі та почніть її читати разом зі своїм малюком.

Читання для здоров’я! Настав час майстрів!

Books publishing house "Time Masters" - of human growth environment. Books of the truth, the main thing that carry knowledge, revealing structure of the universe, form the correct image, broadcast experience.
 
E-book publishers "Time Masters" can be read, flipping, listen and write using the "Book of voice mum, dad," which allows nachytaty and keep a book for their child. The program works independently without connecting to the Internet, which is only required for installing the application, upgrade and purchase new E-books. The interface is simple and affordable books for self-help child. But the child not be able to buy new books, damage the application, make changes, because there is protection against editing.

In the company's application of "Time Masters" are free prezentariyi-Books and E-books publishers. Books-prezentariyi - a full-featured free E-books that collected full of books of different publishers' Time Masters ". With the release of the new E-book application "Publisher" Time Masters "with your permission update, and content-books free prezetariyu increase by another story, presenting the new E-book.

All proposed to purchase E-books available for free reading of up to 20% of the content of each book.

If you have a lot of trouble and little time or you often traveling, can sound the tale through our program and your child can listen to yourself every night their favorite fairy tale mom or dad's voice. If you do not want to sound a story, just open any book in the program and start to read it along with her baby.

Reading to your health! It is time masters!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less