Ca dao - tục ngữ
VuKhuc
1.0.0.5 Varies with device
Ca dao, tục ngữ Việt Nam

Ca dao, tục ngữ là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Đây là một thể loại văn chương dân gian và được trãi qua một bề dày lịch sử của dân tộc. Với sự ra đời của ứng dụng này, tác giả hy vọng có thể góp một phần công sức nhỏ bé để tổng hợp lại những thể loại văn chương này nhằm giúp người dùng thuận tiện trong việc sử dụng cũng như tra cứu

Chức năng:

- Tìm kiếm ca dao, tục ngữ theo từ khóa do người dùng nhập
- Phóng to, thu nhỏ
- Font chữ mẫu dùng trong giáo dục

Nội dung:

- Ca dao được chia ra các thể loại sau

+ Tình yêu quê hương, đất nước
+ Tình cảm gia đình, anh em
+ Tình yêu đôi lứa, vợ chồng
+ Quan hệ gia đình, xã hội
+ Lao động, kinh nghiệm sản xuất
+ Các bài đồng dao
+ Học hành, giáo dục, sự nghiệp
+ Văn hóa, phong tục, lịch sử
+ Chống phong kiến, đế quốc
+ Hài hước, châm biếm, than thân

- Tục ngữ được sắp xếp theo thứ tự alphabet

Folk songs, proverbs Vietnam

Folk songs and proverbs are the pride of the people of Vietnam. This is a literary genre Folk and was passed a long history of the nation. With the introduction of this application, the authors hope to contribute a little effort to summarize the literature aims to help users to conveniently use as lookup

Functionality:

- Search folk songs, proverbs by keyword entered by the user
- Zoom in, zoom out
- Font used in education form

Contents:

- Ca dao is divided into the following categories
  
  + Love the motherland, nation
  + Emotional family, brothers
  + Love couple, couple
  + Family relations, social
  + Labor, production experience
  + The rhymes
  + Learning, education, career
  + Culture, traditions, history
  + Anti-feudalism, imperialism
  + Humor, satire, coal Friendly

- Proverbs sorted in alphabetical order

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less