Chú Đại Bi Toàn Thư
VuKhuc
1.0.0.3 Varies with device
Phần mềm tập hợp những kinh thư liên quan đến Chú Đại Bi, bao gồm:

- Lời nhạc Chú Đại Bi giúp cho quý phật tử dễ dàng học thuộc bài chú
- Lời tụng của bài chú của thầy Thích Trí Thoát
- Đại Bi Xuất Tượng, bao gồm 84 hình tượng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm tương ứng với từng câu trong bài chú
- Phần hỏi đáp liên quan đến Phật Học giúp trả lời những câu hỏi thường gặp của quý phật tử

Phần mềm này được làm ra để giúp tất cả mọi người có thể tìm hiểu, học tập cũng như trì niệm chú. Phần mềm này không hề vụ lợi và hoàn toàn miễn phí với một tâm niệm duy nhất là có thể phổ biến đến tất cả mọi người. Nếu như các bạn có sao chép hay sử dụng bất cứ tư liệu nào trong phần mềm, xin hãy giữ cho những tư liệu này được miễn phí hoàn toàn, đừng lạm dụng để thu phí hay chèn quảng cáo vào mà mang nghiệp vào thân.

Software set of scriptures related to the Great Compassion Mantra, including:

- Lyrics Great Compassion Mantra Buddhist help you easily memorize all notes
- Word of the mantra chant of Thich Tri Exit
- Great Compassion Statue Export, including 84 iconic incarnation of Avalokitesvara Bodhisattva corresponding to each question in the commentary
- The inquiry related to Buddhism to help answer your frequently asked questions Buddhists

This software was made to help all people can learn, study and maintain mantras. This software is not disinterested and totally free with a single mind can be common to all people. If you have to copy or use any material in the software, please keep these materials are completely free, so do not abuse charges or insert ads that bring the body now.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less