Phong thủy toàn thư
VuKhuc
1.0.0.17 Varies with device
Tổng hợp các kiến thức về phong thủy, bao gồm:

- Xem cung mệnh, các hướng tốt, xấu.
- La bàn giúp xác định hướng.
- Các kiến thức chung về phong thủy, hướng nhà.
- Các thế sát cần tránh và cách hóa giải.
- Các vật phầm phong thủy, ý nghĩa và cách sử dụng.
- Các loại văn khấn.
- Tra cứu số điện thoại.

Ứng dụng này là tập hợp các kinh nghiệm của người xưa về phong thủy dựa trên học thuyết âm dương ngũ hành. Tác giả hy vọng phần nào có thể giúp các bạn tìm hiểu, học hỏi và sử dụng, ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả nhất.

Synthesis of knowledge of Feng Shui, including:

- See bow par, good directions, bad.
- Compass helps determine direction.
- The general knowledge of feng shui, home user.
- The world needs to avoid damage and to neutralize.
- Feng Shui items, meaning and usage.
- The types of documents profession.
- Look up phone numbers.

This application is a collection of experiences of the ancients about feng shui is based on the five elements of yin and yang theory. The author hopes can somewhat help you to understand, learn and use, feng shui applications in everyday life most effectively.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less