Tam Quốc Toàn Thư
VuKhuc
1.0.0.1 Varies with device
Tập hợp những truyện, bài viết về Tam Quốc, bao gồm nguyên tác cũng như những biến thể và ứng dụng trong đời sống hiện đại. Nội dung bao gồm:
- Tam Quốc Diễn Nghĩa
- Tam @ Quốc
- Truyền Thuyết Tam Quốc Chí

Tính năng nổi bật:
- Nhỏ gọn, có thể đọc offline
- Nội dung phong phú, đa dạng, được cập nhật thường xuyên
- Hỗ trợ zoom
- Hỗ trợ di chuyển nhanh giữa các chương

A collection of stories, articles about the Three Kingdoms, including original works, as well as variations and applications in modern life. Contents include:
- China's Three Kingdoms
- Tam @ Korea
- Legend Records of the Three Kingdoms

Feature highlights:
- Compact, can read offline
- Content-rich, diverse, frequently updated
- Supports Zoom
- Supports move quickly between chapters

Content rating: Teen

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less