Tử vi toàn thư
VuKhuc
1.0.0.13 Varies with device
Đã từ lâu, con người luôn mong ước được vén bức màn bí mật về cuộc đời, số phận cũng như vận mệnh của mình. Với sự trợ giúp của bộ môn Tử Vi, chúng ta có thể phần nào khám phá được những bí mật này. Mục tiêu chúng tôi xây dựng phần mềm này là để giúp các bạn có thể tự học và luận giải về tử vi. Chương trình bao gồm:

- Phần mềm giúp an sao tử vi một cách nhanh chóng và chính xác
- Hỗ trợ lưu và tra cứu lại lá số đã lưu
- Những tài liệu nghiên cứu về tử vi giúp bạn đọc tự học và luận giải một lá số

Với ứng dụng này, tác giả hy vọng các bạn có thể tìm hiểu và luận giải lá số tử vi một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác

For a long time, people always wish to reveal the secret of life, fate and their destiny. With the help of Astrology department, we can partially discover the secrets of this. Our goal is building software to help you be able to study and interpretation of the horoscope. The program includes:

- Security software helps stars horoscope quickly and accurately
- Support for the leaves and number lookup Saved
- The research literature on reading horoscopes help you study and interpretation of a leaf

With this application, the authors hope that you can learn and interpreting horoscopes quickly, easily and accurately

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less