Bói tình duyên
VuKhuc
1.0.0.1 Varies with device
Chuyện tình duyên thì không biết trước được nhưng ít ra coi bói tình duyên cũng mang đến cho bạn nhiều thông tin thú vị. Hy vọng là với sự giúp ích của phần mềm này, bạn có thể có được những thông tin bổ ích về tình duyên của mình và người ấy. Chương trình được xây dựng dựa trên những quan điểm bói khác nhau và điềm số được chấm là tổng của những quan điểm đó. Chính vì vậy, nếu bạn mất điểm ở khoản này nhưng có điểm ở những vị trí khác là hoàn toàn bình thường. Nếu như các bạn điểm số hơi thấp, các bạn đừng buồn. Điểm thấp không hẳn là không tốt mà có thể chỉ là do ở một phương diện nào đó những trường hợp của bạn chưa được tính đến.

The love affair did not know before, but at least the love palmistry also gives you a lot of interesting information. Hopefully, with the help of this software, you can get useful information about their fate and that person. The program is based on different perspectives and omen of fortune is put the total of those views. Therefore, if you lose points in this clause but points at the other location is absolutely normal. If you like the slightly lower score, you do not be sad. Low score is not necessarily bad, but can only be due on a certain aspect of your case has not been taken into account.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less