Quẻ xăm - quẻ dịch
VuKhuc
1.0.0.8 Varies with device
Chương trình xin xăm hay còn gọi là rút thẻ, hỗ trợ các loại xăm khác nhau như:
- Xăm Quan Thánh
- Quẻ dịch Khổng Minh

Đặc biệt, với quẻ Khổng Minh, các bạn sẽ được trãi nghiệm việc dự đoán dựa trên nền tảng kinh dịch, học thuyết âm dương ngũ hành

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp tài liệu tham khảo về dịch lý để các bạn tiện tra cứu, tham khảo

The program, also known as a medium card, supporting various types of tattoos:
- The Sacred Tattoos
- Khong Minh Que Translation

In particular, the hexagram Khong Minh, the experience you will be predicting on the basis of service, the five elements of yin and yang theory

In addition, the program also provides references to the management of your translation ease of reference, reference

Content rating: Teen

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less