Wiki Sosyalizm
E Web Tasarım
2.1 Varies with device
WikiSosyalizm, başlangıçta bir grup üniversite öğrencisi tarafından kurulan, ardından çeşitli mesleklere sahip kişilerin katkılarını sunmasıyla büyüyen ve WikiSosyalizm'in temelini oluşturan kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanma hedefi olan özgür bir ansiklopedidir. Bununla birlikte bilginin özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeden paylaşımını esas alır. Amacı sosyalist düşüncenin daha çok insana ulaştırılması ve nesilden nesile deneyimlerin - birikimlerin aktarılmasıdır. Bu amaçla bizlere destek sunan, yazılar yazan, makaleler oluşturan ve ansiklopediye katkı sunan her kişi doğal birer WikiSosyalizm üyesidir.

wikisosyalizm, originally founded by a group of university students, followed by a free encyclopedia that is the target preparation in several languages ​​jointly by growing and forming the basis of wikisosyalizm provide users with the contributions of people with a variety of professions. However, knowledge is free, independent, free, ad-free, based on the shares on a non-profit. Purpose of socialist thought to reach more people and experiences from generation to generation - is the transfer of knowledge. For this purpose, we offer support, has written, articles, and is a natural constituent members wikisosyalizm each person contributes to the encyclopedia.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less