פורים טיש
PantherApps
1.2.2 Varies with device
דרשות, וורטים, חידודים, פלפולים, הלכות וחקירות - דברי תורה היתוליים, המתאימים במיוחד לסעודת הפורים, ונאמרים יפה יחד עם אחיזת גביע יין ביד אחת, ונפנוף אגודל מתעגל ביד השנייה.

חידודים מכובדים, נקיים וערוכים.

התקינו את האפליקציה לקראת חודש אדר או לקראת חג הפורים, כך תגיעו לחג עצמו מלומדים ומתוסבכים - מוכנים לשעשע ולשגע את כל מי שרק מוכן לשמוע.

הקוראים מוזמנים לשלוח חומרים.

מאפייני האפליקציה:
- דפדוף מרהיב
- חיפוש מלא
- סימניות
- מצב לילה
- שליטה מלאה בהגדרות משתמש (גודל גופן, צבעים, רווחים)

עוד אודות מנהג הפורים רב:
http://goo.gl/JOEiyQ

צרור הלכות היתוליות מתוך האפליקציה:
http://wp.me/pTRPl-hfK

פורים שמח, מגילת אסתר.

Sermons and berets, refinements, wordplay, laws and investigations - Torah humorous, especially suitable for the Purim feast, and beautiful spoken with holding a wine glass in one hand and waving a thumbs curved second hand.

Refinements respectable, clean and prepared.

Install the app for the month of Adar, or Purim holiday, so you reach for himself scholars and neurotics - ready to entertain and Madden all anyone willing to listen.

Readers are invited to send materials.

App Features:
- Browse spectacular
- Full Search
- Bookmarks
- Night mode
- Full control user settings (font size, colors, spaces)

More about Purim custom multi-:
http://goo.gl/JOEiyQ

Laws comical bundle app:
http://wp.me/pTRPl-hfK

Happy Purim, the Book of Esther.

Content rating: Everyone

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less