غذاهای ایرانی (آموزش آشپزی)
Genisis
1.5 Varies with device
غذاهای ایرانی
آموزش آشپزی برنامه رایگان است بهترین مجموعه آنلاین از مواد غذایی فارسی.
مجموعه دستور العمل های فارسی به تفکیک (غذای سنتی، مواد غذایی مدرن، کیک، شیرینی و خوراک,انواع دسر ..).
ویژگی ها:
*طرح پاک.
*رابط کاربری زیبا.
*دستور العمل جستجو شما می خواهید به این سرعت.
*آسان برای استفاده.

Persian recipes Free app has best offline collection of persian food.
The collection Persian recipes are Divided to (Traditional food , Modern food ,Cakes , and pastries Feed..).
Features:
*Clean layout.
*Beautiful interface.
*Search recipes you want so fast.
*easy to use.

Iranian dishes
Cooking free online training is the best collection of Persian food.
Collection of Persian recipes to separate (traditional food, modern food, cakes, pastries and salads, desserts ...).
Features:
* Clean design.
* Beautiful interface.
* Search function you want to the speed.
* Easy to use.

Persian recipes Free app has best offline collection of persian food.
The collection Persian recipes are Divided to (Traditional food, Modern food, Cakes, and pastries Feed ..).
Features:
* Clean layout.
* Beautiful interface.
* Search recipes you want so fast.
* Easy to use.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less