☆☆ פדיון הבן ☆☆
לזכות עם ישראל
4.3 Varies with device
בס"ד
☆☆ פדיון הבן ☆☆
יישום שמכיל את סדר פדיון הבן בצורה ברורה.
והלכותיו מקיצור ש"ע ילקוט יוסף
ממו"ר הרב יצחק יוסף שליט"א
כן מחשבון לקביעת זמן הפדיון וערך חמש סלעים (מתעדכן אונליין מהרשת).

סימן שה - הלכות פדיון הבן
☆ על מי מוטלת מצות הפדיון
☆ את מי חייבים לפדות
☆ אצל מי יש לפדות
☆ מתי יש לערוך את הפדיון
☆ סדר הפדיון
☆ פדיון הבן במעגל השנה
☆ פדיון הבן בשבת ויום טוב
☆ מנהגי הסעודה
(כפי שמופיע במאגר תורני "תורת אמת")
אנא סמנו חמש כוכבים.
☆☆☆☆☆
תודה
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
OKGApps

לכל המעוניין :
כהנים שעורכים פדיון:

☆ נתנאל כהן 050-710-8242
שהוא גם זמר, פייטן ועורך טקסים מקצועי
https://sites.google.com/site/netanelkohen.

☆ הרב יוסף חיים הכהן 0544736162 קדימה
https://plus.google.com/115774779713816013455/posts/e56vS2CPFHH

אם יש כהנים שרוצים שהוסיף אותם מכל מקום בעולם - אנא שלחו לי וב"נ הוסיפם.

תגים:
פטר רחם, פדיון בכורות
חישוב חמש 5 סלעים
ברית מילה
מחשבון פדיון הבן

BS
☆☆ ☆☆ son revenue
Application that contains the order clearly son revenue.
Queens shortening n Yalkut Yosef
MIRR Rabbi Yosef Yitzchak Rebbe
Also from time to determine the revenue and value five rocks (updated on-line network).

A sign that - Revenue Laws Jr.
☆ Who is matzah revenue
☆ who must redeem
☆ Who has redeemed
☆ when revenue should be the
☆ redemption order
☆ revenue year-circuit Jr.
☆ Revenue son and a good day on Saturday
☆ customary meal
(As listed in the database Torah "Torah of truth")
Please take five stars.
☆☆☆☆☆
Thanks
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
OKGApps

To all interested parties :
Priests conducted by Revenue:

☆ Nathaniel Cohen 050-710-8242
He is also a singer, poet and editor of professional rituals
Https://sites.google.com/site/netanelkohen.

☆ Rabbi Yosef Haim Hacohen 0544736162 forward
https://plus.google.com/115774779713816013455/posts/e56vS2CPFHH

If there are priests who want added to them anywhere in the world - please send me and add one bp.

Tags:
The womb, the redemption of the firstborn
Calculation five five rocks
Circumcision
Revenue from son

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less