BiblioNETka
BiblioNETka.pl
1.0 Varies with device
Aplikacja jest mobilną wersją portalu BiblioNETka poszerzoną o dodatkowe funkcje przydatne w korzystaniu na smartfonach.Od tej pory najstarszy serwis dla osób lubiących czytać możesz mieć w swoim telefonie. Biblioteka książek w jednym miejscu, w zasięgu jednego kliknięcia.Dzięki aplikacji Biblionetka.pl masz dostęp do największego katalogu książek, który jest cały czas aktualizowany i rozwijany. Jeśli poszukujesz informacji o konkretnym tytule, znajdziesz je w BiblioNETce. Na karcie książki zobaczysz średnią ocen użytkowników, okładkę, a także szczegóły konkretnego wydania.Poprzez aplikację połączysz się ze swoim kontem i profilem z BiblioNETki. W telefonie wyświetli się historia Twoich lektur. Polecamy jedyny w swoim rodzaju system rekomendujący książki. Specjalny algorytm przeanalizuje oceny książek użytkownika i zaproponuje najlepsze książki dostosowane do gustu odbiorcy. W aplikacji możesz dodawać i oceniać książki do swojego prywatnego katalogu przeczytanych książek.Proponujemy także funkcję Schowka, w którym zaznaczysz, które książki czytasz, a które zamierzasz przeczytać. Już nigdy nie zapomnisz, który tytuł ze swojej biblioteczki pożyczyłeś/aś swoim znajomym. Do woli korzystaj z funkcji: oddam/wymienię, pożyczone/wypożyczone, sprzedam.Aplikacja Biblionetka.pl to również najnowsze i poleceane recenzje, dzięki którym nie przegapisz żadnej nowej opinii. W aplikacji wszystko jest pod ręką.

Aplikacja Biblionetka.pl za pomocą aparatu w telefonie zeskanuje kod kreskowy z okładki. Jedno kliknięcie i sama wyszuka tytuł, który trzymasz właśnie w rękach.

Mamy już blisko 170 tysięcy zarejestrowanych użytkowników na Biblionetce, niemal 7 mln ocen książek, ponad 400 tysięcy książek i 90 tysięcy autorów. Liczba odsłon w miesiącu sięga 3 milionów.

Załóż konto, oceń kilkanaście tytułów i... zostań z nami w fascynującym świecie interesujących książek i ich zapalonych czytelników. Dzięki nam poznasz dla siebie najlepsze rekomendacje!

Aplikacja została wykonana przez czwórkę studentów Politechniki Wrocławskiej w ramach pracy inżynierskiej. W skład zespołu wchodzą: Kamil Jarmużek, Łukasz Pirek, Michał Ujma i Elżbieta Żukrowska, która była pomysłodawcą stworzenia aplikacji.

The application is a mobile version of the portal TowerOfBooks expanded by additional functions for use on smartphones.

 

Since that time, the oldest service for people who like to read can have on your phone. Library books in one place, in just one click.

 

With this application, Biblionetka.pl have access to the largest catalog of books, which is constantly updated and expanded. If you are looking for information about a particular title, you will find them in BiblioNETce. On the book you'll see a grade point average user, the cover and details specific issues.

 

Through the application you connect to your account and profile of BiblioNETki. The phone displays a history of your reading. We recommend a unique system of recommending the book. A special algorithm analyzes user reviews of books and recommend the best books tailored to the tastes of the recipient. In the application, you can add and judge a book to his personal catalog of books read.

 

We also feature the clipboard, where you select which books you read, and you are going to read. Never forget that the title of his bookcase borrow / out with your friends. To use the tool will: give / mention lent / borrowed, selling.

 

The application is also Biblionetka.pl latest and reviews of commands, so that you do not miss any new opinion. In the application, everything is at hand.

Biblionetka.pl application using phone camera scans the bar code on the cover. One click and the same search for a title that you have in your hands.

We already have close to 170,000 registered users Biblionetce, almost 7 million books assessments, more than 400,000 books and 90,000 authors. The number of impressions per month reaches 3 million.

Create an account, rate dozen titles and ... stay with us in the fascinating world of interesting books and their avid readers. With us you will learn for themselves the best recommendations!

The application was made by four students from the University of Wroclaw within the engineering work. The team includes: Kamil Jarmużek, Luke Pireka, Michael Ujma and Elizabeth Żukrowska, which was conceived to create an application.

Content rating: Teen

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less