Biblioteka PI
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2.2.7 Varies with device
Biblioteka Portalu Innowacji to aplikacja umożliwiająca bezpośredni dostęp do szeregu interesujących publikacji dotyczących innowacji i przedsiębiorczości poprzez telefon lub tablet. Wszystkie publikacje są dostępne bezpłatnie. Każdy użytkownik aplikacji może je pobrać i czytać bezpośrednio w urządzeniu, lub wysłać e-mail z linkami do pobrania publikacji w formatach: PDF, EPUB lub MOBI - do przeczytania w komputerze lub na czytnik e-booków.

Aplikacja posiada następujące funkcje:
- możliwość czytania 'off-line' - publikacje są zapisywane w pamięci urządzenia,
- wyszukiwania publikacji w oparciu o kryteria: kategoria, rok wydania, tytuł,
- wyszukiwanie publikacji wg słów kluczowych znajdujących się w tytule lub treści publikacji,
- przesyłania publikacji na inne urządzenia,
- nawigacji pomiędzy rozdziałami i podrozdziałami,
- zmiana wielkości czcionki,
- powiększanie elementów (tabel), które nie mieszczą się na ekranie,

Dodatkowo aplikacja zawiera bieżące informacje publikowane na Portalu Innowacji oraz na stronie PARP.

Library Innovation Portal is an application that gives you direct access to a number of interesting publications on innovation and entrepreneurship by phone or tablet. All publications are available free of charge. Each user application can be downloaded and read directly on the device, or send an e-mail with links to download the publication of the following formats: PDF, EPUB or MOBI - to read on your computer or e-book reader.

The application has the following features:
- The ability to read 'off-line' - publications are stored in the device memory
- Search publications based on the criteria: category, year of publication, title,
- Search by keyword publications are in the title or content of a publication,
- Transferring the publication to other devices,
- Navigation between chapters and subchapters,
- Change the font size,
- Expanding elements (tables) that do not fit on the screen,

In addition, the application contains current information published on the Portal of Innovation and on the PARP.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less