Lekcjonarz. Słowo Boże na dziś
CARROT ON FIRE
1.6 Varies with device
Lekcjonarz. Słowo Boże na dziś to zbiór czytań i Ewangelii używanych w całym roku liturgicznym.

Dzięki tej niezwykle prostej aplikacji:
- zyskasz stały kontakt ze Słowem Bożym
- pogłębisz życie duchowe
- lepiej zrozumiesz Eucharystię

ZALETY:
- nie wymagany dostęp do internetu !
- aplikacja jest i pozostanie darmowa, bez reklam

Lectionary. God's Word for today is a collection of readings and the Gospel used throughout the liturgical year.
 
With this extremely simple application:
- Gain constant contact with the Word of God
- Deepen the spiritual life
- Better understand the Eucharist
 
ADVANTAGES:
- No Internet access required!
- The application is and will remain free, without ads

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less