Nexto Reader (czytnik książek)
e-Kiosk SA
3.2.2 Varies with device
Uwaga, podczas instalacji lub uruchomienia aplikacji może być wyświetlane ostrzeżenie o dostępie do smsów i możliwości ich wysłania. Informacja ta dotyczy tylko klientów T-mobile i jest związana z szybką płatnością. Aplikacja nie wysyła smsów bez zgody użytkownika. Sama wysyłka sms jest bezpłatna.

Nexto jest darmową aplikacją (tzw. e-book reader czyli czytnik e-książek lub czytnik książek elektronicznych), która umożliwia czytanie e-booków w formacie ePub i PDF oraz słuchanie audiobooków w formacie MP3.
Na start, wraz z instalacją lub aktualizacją, aplikacji otrzymasz za darmo dwa ebooki "Zew krwi" autorstwa Jacka Londona i "Kariera Nikodema Dyzmy" Tadeusza Dołęgi Mostowicza.
Aplikacja posiada bezpośredni dostęp do publikacji z asortymentu największej polskiej e-księgarni - Nexto.pl.
Z aplikacji można korzystać na telefonie lub tablecie (np. Samsung Galaxy Tab). Użytkownicy mogą samodzielnie dodawać swoje e-booki i audiobooki wgrywając je na kartę pamięci do katalogu nexto/user.
Aplikacja zapewnia kompletną synchronizację biblioteki zakupionych cyfrowych książek pomiędzy sklepem Internetowym a aplikacjami na systemie Android, iOS.
Podstawowe możliwości aplikacji to:
* swobodne przeglądanie katalogu oraz kupna e-prasy, e-książek i audiobooków i prenumeraty ze sklepu www.nexto.pl,
* pobieranie produktów bezpośrednio na urządzenie (ebooki w całości, audiobooki we fragmentach; aplikacja obsługuje wznawianie transferu; wybór połączenia z siecią tj. WiFi/3G/EDGE),
* czytanie i odsłuchiwanie pobranych publikacji (aktualnie obsługiwane formaty plików, to: EPUB, PDF i MP3),
* możliwość wgrania własnych ebooków i audiobooków,
* automatyczna synchronizacja Biblioteki Klienta pomiędzy WWW a aplikacją i odwrotnie, a także pomiędzy aplikacjami na innych urządzeniach opartych na systemach Android, iOS
* „zakładkowanie” tj. aplikacja zapamiętuje ostatnią czytaną stronę książki lub minutę/sekundę odsłuchiwanego audiobooka.

Note, when you install or run applications can be displayed warning about access to text messages and the possibility of their sending. This information applies only to customers T-Mobile and is associated with rapid payment. The application does not send text messages without the user's consent. The actual shipping is free sms.

Nexto is a free application (ie. E-book reader or reader e-books or e-book reader), which lets you read e-books in ePub and PDF and listen to audio books in MP3 format.
At the start, together with the installation or upgrade, the application will receive two free ebooks "Skinwalkers" by Jack London and "Career of Nicodemus Dyzmy" Tadeusz Dolega Mostowicz.
The application has direct access to the publications in the range the largest Polish e-bookstore - Nexto.pl.
With the application you can use on your phone or tablet (eg. Samsung Galaxy Tab). Users can add their e-books and audiobooks by uploading them to a memory card to the directory nexto / user.
The application provides a complete synchronization library of digital books purchased between the shop and internet applications on Android, iOS.
Key application capabilities include:
* Freely browse the catalog and purchase e-newspapers, e-books and audio books and subscriptions from the store www.nexto.pl,
* Download the product directly to your device (ebooks in full, audiobooks, in part, the application supports resuming transfers, the choice of network connection, ie. WiFi / 3G / EDGE)
* Reading and listening to downloaded publications (currently supported file formats are: EPUB, PDF and MP3)
* The ability to upload your own e-books and audiobooks,
* Automatic synchronization between the client libraries and the web application and vice versa, as well as between applications on other devices based on Android, iOS
* "Overlapping the" ie. The application remembers the last read page of a book or minute / second-listening audiobook.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less