Śpiewnik Pielgrzyma
Kajetan Suchański
2.2 Varies with device
Śpiewnik pieśni chrześcijańskich używany w zborach o charakterze ewangelicznym (m.in. Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowiej, Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościoła Zielonoświątkowego oraz Kościoła Wolnych Chrześcijan). Aplikacja zawiera dokładnie te same 875 pieśni (860 plus Addenda) co wydanie drukowane. Dodatkowo jest możliwość odsłuchania akompaniamentów w formacie MIDI, które są ogólnodostępne w Internecie dzięki uprzejmości firmy DMR z Mikołowa.

Aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie po numerze, tytule oraz w tekście pieśni. Jest także opcja utworzenia listy ulubionych pieśni.

Songbook Christian songs used in the assemblies of an evangelical (including Christian Community Pentecostal, Evangelical Christian Church, the Pentecostal Church and the Church of Free Christians). The application contains exactly the same 875 songs (860 plus Addenda) every printed edition. In addition is the ability to listen to the accompaniment MIDI format, which is generally in the Internet courtesy of DMR Mikołów.

The application allows you to quickly search by number, title and text of the song. There is also the option to create a list of favorite songs.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less