Kodeksy na tablety
Gremi Media Sp. z o.o.
2.9.0.1.66332 Varies with device
Przydatne narzędzie dla prawników, biznesmanów i wszystkich, którzy potrzebują szybkiego dostępu do przepisów prawnych. Firmowany przez dziennik „Rzeczpospolita” zbiór kodeksów to wygodny i nowoczesny sposób korzystania na tablecie z całej biblioteki prawniczej.

Aplikacja „Kodeksy na tablety” zawiera uaktualniane teksty następujących aktów:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
• Kodeks cywilny
• Kodeks drogowy
• Kodeks karny
• Kodeks pracy
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Kodeks postępowania cywilnego
• Kodeks postępowania karnego
• Kodeks rodzinny

Ceny poszczególnych aktów prawnych to 14,90 zł

Cały zbiór dostępny bezpłatnie w pakiecie „Profesjonalista” w prenumeracie „Rzeczpospolitej”

A useful tool for lawyers, businessmen and all those who need quick access to legislation. Branded by the daily newspaper "Rzeczpospolita" a set of codes is a convenient and modern way using a tablet with the entire law library.

The "Codes for tablets" contains updated text of the following acts:
• Polish Constitution
• Civil Code
• The Highway Code
• The Penal Code
• The Labour Code
• Code of Administrative Procedure
• Code of Civil Procedure
• Code of Criminal Procedure
• The Family Code

Prices of individual acts to 14,90 zł

The entire collection available in the package "Professional" subscription "Rzeczpospolita"

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less