Orędzia z Medjugorje
Gabriel Mir
2.0.2 Varies with device
Oddaję w Twoje ręce bezpłatną aplikację z orędziami Matki Bożej z Medjugorja. Umożliwia ona czytanie orędzi przekazywanych widzącym przez Matkę Bożą od ponad 33 lat. Pragnę, aby Słowa Matki dotarły także do Ciebie a przez Ciebie do innych osób. Tak, aby cały świat dowiedział się jak bardzo Maryja nas kocha i troszczy się o nasze zbawienie. W aplikacji znajdziesz także informację o rekolekcjach, pielgrzymkach, ciekawych stronach związanych z Medjugorje. Będziesz mógł także posłuchać dobrej muzyki oraz w sklepie zakupić płyty mp3 z pięknie przeczytanymi orędziami Matki Bożej z instrumentalnym tłem kanonów z Medjugorja.

A już niebawem pojawią się inne ciekawe rzeczy. Co jakiś czas będę poszerzał zawartość aplikacji abyś mógł zaczerpnąć jak najwięcej treści związanych z objawieniami Matki Bożej.

Zachęcam do pobrania aplikacji i wystawienia jej oceny. Dziękuję także za wszelkie uwagi i propozycję zmian. Proszę abyś polecał ją przyjaciołom i znajomym. Dziękuję. Z Bogiem. Piotr Zawadzki

I give into your hands free application with messages of Our Lady of Medjugorje. It allows reading the messages transmitted by Our Lady seeing for more than 33 years. I want the Mother of the Word also reached to you and through you to others. So that the whole world to know how much Mary loves us and cares for our salvation. In the application, you will also find information about spiritual retreats and interesting pages related to Medjugorje. You can also listen to good music and mp3 store to buy slabs with beautifully the read messages of Our Lady of instrumental background canons of Medjugorje.

And soon there will be other interesting things. Every now and then I expanded the content of applications that you can use as many content related to the Apparitions of Our Lady.

I encourage you to download the application and issue its assessment. Thank you also for all the comments and propose amendments. Please you recommending it to friends and acquaintances. Thank you. With God. Peter Zawadzki

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less