Celcelutiye Duası
Türk Sancaktar 1071
1.1 Varies with device
Celcelutiye duası, tesir alanı oldukça geniş bir duadır. Peygamberimize (s.a.v.) Cebrail (as) tarafından indirilmiş olan, içerisinde İsm-i Azam'ı barındıran, Hz Ali tarafından Süryanice "bedi" anlamına gelen Celcelutiye adıyla, cifir ilmine göre tarih düşülerek, Süryanice nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiş. Bir isimler hazinesi olduğu söylenebilir. Allah'ın rahmetine vesile olmasıyla rahmet hazinesi ya da Cennet hazinesi de denilebilir. Yüce Rabbimizin en büyük ismi İsm-i Azam bu duada gizlenmiştir. Bu yüzden duayı okuyan ve Allah'a sığınan kişiye, dünya ve ahirette müjdeler ve kolaylıklar, bereketler sunulmuştur. Bu duanın yolundan gidenlere bazı sırlar açıklanmış, perdeler aralanmıştır.

Celcelutiye duasının bazı faziletleri

Kuraklığa karşı 31 defa okunmalıdır.
Ateş ve yangından korunmak için 7 defa okuyarak, ateşe üflenmelidir.
Denizde olan fırtınaya karşı 31 defa okunmalıdır.
Korktuğun kişilerden olan isteklere karşı, Pazar sabahı vefki yazılarak taşınmalıdır.
Sevgi ve hürmet için Pazartesi günü misk, safran ve gülsuyu ile vefki yapılarak taşınmalıdır.
Silah tesirinden korunmak için, Salı günü öğlen yazılıp taşınmalıdır.
Düşman şerrinden ve dilinden korunmak için, Çarşamba güneş doğmadan yazılarak, taşınmalıdır.
Ticaretin iyi olması için, Perşembe beyaz bir beze yazılarak, taşınmalıdır.
Zenginlik için, Cuma yazılarak, karanfil ile tütsülemelidir.
Hastalıklardan korunmak için, Cumartesi günü sabahleyin mavi mürekkeple yazılmalıdır.
Yeni bir kaseye vefki yazılarak, temiz su konur. Bu yemek öncesinde içildiğinde bütün dertlere deva olur.
Borçtan kurtulmak için, gülsuyu, zafiran ve miskle yazılıp taşınmalıdır.
Hamileler taşırsa, çok kolay doğum yaparlar.

Celcelutiye prayer, the prayer is a very broad area of ​​influence. Our Prophet (s.a.v.) Gabriel (AS) is reduced by, in name-i-Azam hosting Hazrat Ali by Syriac "had been" the Celcelutiye name, which means subtracting date according to cifar science, Syriac nazmedil have and have become eulogy. names said to be a treasure. Mercy treasure the opportunity to be God's mercy or Paradise treasure can also be called. the biggest name in the name of our Lord-i-Azam is hidden in this prayer. So pray for the person who reads and seek refuge in Allah, the world and the Hereafter, heralds and amenities are offered in abundance. some secrets disclosed who followed the path of this prayer, curtains spaced.

Some virtues of prayer Celcelutiye

drought should read 31 times.
Read 7 times by fire and to provide fire protection, it should be blown into the fire.
against storm at sea should be read 31 times.
against the wishes of the people that you're afraid to be moved by writing the VEF Sunday morning.
Monday to love and respect musk, saffron and rose water must be transported by making the VEF.
To protect yourself from the effects of weapons must be transported written noon Tuesday.
To prevent the enemy from evil and language, written before dawn Wednesday, it should be moved.
for the good of Commerce, Thursday writing a white cloth should be moved.
for wealth, Friday writing must fumigate with cloves.
To prevent the disease, on Saturday morning should be written in blue ink.
VEF on writing a new bowl, clean water matters. When this happens a pre-dinner drink in the panacea to all problems.
To get out of debt, rose water, it should be moved zafira written and musk.
If the move pregnant, they made it very easy birth.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.1 and up

...more ...less