บทสวดมนต์ เพื่อทำสมาธิ
Firouz Parsi
1.0 1.8mb

ดูกร คนรับใช้ของเรา จงสวดวจนะของพระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าได้รับ ดังเช่นผู้ที่เข้าใกล้พระองค์ได้สวด เพื่อว่าความหวานในทำนองของเจ้า จะจุดไฟขึ้นในวิญญาณของเจ้าเอง และดึงดูดหัวใจของมวลมนุษย์ ใครที่สวดวจนะที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยโดยลำพังในห้อง เทพธิดาขอพระงผู้ทรงมหิทธานุภาพที่กระจายอยู่ทุกแห่งหน จะขจรสุคนธรสที่เปล่งจากปากของเขาไปกว้างไกล และจะดลให้หัวใจของมนุษย์ที่ชอบธรรมทุกคนเต้นอย่างระทึก แม้ว่าในตอนแรกเขาไม่ตะหนักถึงผลของการอธิษฐาน แต่อิทธิพลของพระกรุณาที่เขาได้รับจะโน้มน้าววิญญาณของเขาในไม่ช้า ความลึกลับของการเปิดเผยพระธรรมของพระผู้เป็นเจ้าถูกประกาศิตไว้ดังนี้ โดยพระประสงค์ของพระผู้เป็นบ่อเกิดของอานุภาพและอัจฉริยภาพ
พระบาฮาอุลลาห์

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less