שלחן ערוך השלם חלק א
Jewish apps
1.0 Varies with device
ספר שלחן ערוך השלם אורח חיים לרב יוסף קארו (מרן הבית יוסף)
חִבְּרוֹ הגאון מופת דורו, החכם השלם, מורנו הרב רבנו יוסף קארו זצ"ל בן מורנו הרב רבינו אפרים קארו זצ"ל,
אשר אור תורתו זרחה כאור היום בעיר צפת תבנה ותכונן, ומעייני תורתו נפוצות ביהודה, ובישראל נודע שמו.
וחִבר הספר הזה קיצור מחיבורו הגדול אשר עשה על הארבעה טורים
אשר קראם בית יוסף, אשר בם כוח מעשיו הגיד, וכל יקר ראתה עינו.
כדי שכל מבקש ה' ימצא מבוקשו בנקל, כל דין ודין על מתכונתו באין אומר ואין דברים.
והכין לכל מטה ושולחן וכסא ומנורה, אשר לאורו ילכו בטח.

ידועה המעלה הגדולה של לימוד הלכות כל יום
כבר קבעו חז"ל שלימוד הלכה זכות להיות בן עוה"ב.

אפליקצית שלחן ערוך הינה נוחה ונעימה לשימוש, נצלו את זמנכם הפנוי בהמתנה בתורים, נסיעות או אפילו קבעו זמן קבוע ביום ללמוד את ההלכות מתוך השלחן ערוך

אומר הצדיק בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים"
אפילו אדם פשוט ביותר: כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים. אין מצווה אדירה יותר מזו.
קחו חלק בזיכוי הרבים והמליצו לעוד אנשים על אפליקצית שלחן ערוך השלם.

The Complete Book of Shulchan Aruch Orach Chaim Rabbi Yosef Karo (Maran Beit Yosef)
Hbro Gaon of his generation model, complete smart, Moreno Rabbi Rabbi Yosef Karo zt Moreno-year-old Rabbi Rabbi Ephraim Karo zt,
Which light as daylight shone teachings in Safed build and establish, and review common teachings West, and Israel was known.
And socialization book shortening great work that he did on the four columns
Those He called the house of Joseph, that is in them tendon force actions, and expensive eye could see.
To all who sought the Lord will find his way easily, the law and the law on silently format and there is nothing.
And prepared for all staff and a table and a chair and a lamp, which will surely light.

Unknown degree of learning the laws of every day
Already Sages that the study went right to be a next world.

Shulchan Aruch application is easy and pleasant to use, take advantage of your free time waiting in lines, travel or even set a fixed time on learning the laws of the Shulchan Aruch

Says a pharmacist justified: "There is no right of eligibility domain"
Even a very simple: because it entitles the many: a huge Excellency the sky. No more than a great mitzvah.
Take part in the many crediting and recommended more people on the Shulchan Aruch application complete.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less