Ghid Biblic Cronologic
adellphos
1.0.4 Varies with device
Ghid de citire al Bibliei in ordine cronologica este un program de citire a Bibliei pentru un an de zile.

Acest ghid se bazeaza pe primul volum: Ghidul de citire a Bibliei în ordine cronologică – Volumul 1 , realizat de echipa www.misiune.ro, coordonat de pastor Dan Boingeanu.

Initiativa realizarii acestei aplicatii apartine Departamentului de Tineret al Bisericii Penticostale Poarta Cerului - Timisoara, materialul fiind folosit cu aprobabare din partea www.misiune.ro.

Design aplicatie: Cristi Filip.

Ghidul de citire a Bibliei - Volumul 1 conţine un program de citire a GBibliei într-un singur an, urmărind ordinea cronologică a evenimentelor prezentate de Sfânta Scriptură.

Acest program este structurat pe zile, săptămâni şi luni, incluzând textele pentru citirea zilnică, urmate de şapte întrebări din pasajele citite în săptămâna respectivă, un verset de memorat şi un gând pentru rugăciune
pentru fiecare săptămână.

Acest Ghid de citire a Bibliei este recomandat pentru timpul devoţional personal, grupele de părtăşie, bisericile mici, precum şi pentru bisericile care doresc să citească Sfânta Scriptură în mod sistematic.

Pentru a afla mai multe detalii despre acest ghid cat si despre alte ghiduri oferite de misiune.ro va rugam sa accesati pagina de internet: http://www.misiune.ro/ghid-de-citire-a-bibliei/

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, ăutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.” Iosua 1:8

Guide to reading the Bible in chronological order is a Bible reading program for a year.

This guide is based on the first book: Guide to Reading the Bible in chronological order - Volume 1 conducted by www.misiune.ro team, led by pastor Dan Boingeanu.

Initiative of making this application belong to the Pentecostal Church Youth Department Gate of Heaven - Timisoara, the material being used aprobabare from www.misiune.ro.

Application Design: Cristi Filip.

Guide to Reading the Bible - Volume 1 contains a reading program GBibliei in one year, following the chronological order of events presented by Scripture.

This program is organized by days, weeks and months, including texts for daily reading, followed by seven questions from passages read that week, and memorize one verse a thought for prayer
for each week.

This Bible reading guide is recommended for personal devotions, fellowship groups, small churches and churches who want to read Scripture in a systematic way.

To learn more about this guide and on other guidance provided by misiune.ro please visit the website: http://www.misiune.ro/ghid-de-citire-a-bibliei/

"This book of the law shall not depart from your mouth; meditate on it day and night, ăutând to do everything written in it; for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. "Joshua 1: 8

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less