Poezii Romanesti
Adrian Nistor
1.4.1 Varies with device
Aplicatia Poezii Romanesti permite accesul la un numar mare (si in continua crestere) de poezii scrise de importanti poeti romani.

Printre avantajele cheie ale aplicatiei se numara:
* Accesul FACIL la toate poeziile autorilor ( prin intermediul butonului Lista Autori);
* Filtrarea RAPIDA a autorilor sau a titlurilor poeziilor unuia sau mai multor autori prin cautarea oricarei secvente de litere introduse.
* Posibilitatea de a CAUTA in interiorul textului poeziei, in titlu sau in numele autorului dupa cuvinte sau grupuri de litere;
* Actualizarea a listei de poezii de pe internet, fara a depinde de versiunea curenta a aplicatiei.

@ENGLISH speakers: This application is in Romanian language used for reading Romanian poems

In prezent sunt peste 2300 de poezii disponibile scrise de peste 50 autori iar aceasta lista este in continua crestere. La pornirea aplicatiei aceasta va verifica pe internet baza de date si va cere, la nevoie, actualizarea listei cu poeti/poezii in telefonul dvs.

Pentru citirea poeziilor sau pentru a efectua cautari este nevoie de internet deoarece poeziile nu sunt stocate local.

Aplicatia fiind la inceput, astept orice tip de feedback (pe e-mailul specificat aici sau in aplicatie - meniul Despre) in vederea imbunatatirii functionalitatii aplicatiei.

De ce nu sunt si ALTI POETI IMPORTANTI in lista?
Aplicatia Poezii Romanesti foloseste DOAR poeziile care nu mai sunt sub drepturile de autor ale proprietarilor de drept. (operele unui autor se afla timp de 70 de ani in proprietatea mostenitorilor autorului. Fara acordul acestora nu se pot publica operele (decat in conditiile legii) )


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TAGS: poezii poezie poem poet poeti strofa strofe vers versuri catren rima rime Eminescu Macedonski Muresanu Pann Balade George Cosbuc Toparceanu Topirceanu Radulescu Goga Alecsandri


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Istorie actualizari:
*** v1.4.1 (07.11.2014)
- Actualizarea sistemului de reclame conform detaliilor Google Mobile Ads

*** v1.4.0 (12.07.2013)
- Adaugare buton optiuni la citirea poeziilor
- Cautare/Marcare cuvant in poezie
- Optine de Share (trimite prietenilor)
- Optimizare cod (Viteza sporta, interactiune mai buna cu S.O. la trimiterea aplicatiei in background, etc)
- Fixari de bug-uri
- Mici optimizari de interfata

*** v1.3.0 (25.02.2013)
- Viteza de actualizare de pe internet a fost drastic redusa (~75 sec -> 5 sec);
- Adaugat optiune de Favorite;
- Adaugat thumbnails-uri (poze mici) autori (+ optiune de actiare/dezactivare);
- Modificari si imbunatatiri ale codului si a organizarii bazei de date;
- Mici imbunatatiri de interfata;

*** v1.2.0 (03.02.2013)
- Adaugat buton: Poezie Random - pentru a facilita accesul direct la poezii dupa o ordonare aleatorie a acestora;
- Adaugat optiune: Derulare Rapida (Fast Scroll) - daca este activata, la citirea poeziilor, atunci cand se face scroll pe marginea din dreapta a ecranului viteza de scroll va fi mai mare pentru a permite derularea mai usoara in cazul poeziilor lungi.
- Mici imbunatatiri (interne si de interfata)
- Fixat unele Bug-uri

*** v1.1.0 (31.01.2013)
- Adaugare buton de cautare/filtrare in lista de titluri a poeziilor;
- Adaugare buton de cautare/filtrare in lista de autori;
- Cautarea este acum de 3 tipuri: dupa titluri poezii, autori si cautare avansata;
- Optimizari interne pentru eficientizarea performantei;
- Sortarea autorilor/titlurilor poeziilor cu diacritice se face acum corect;
- In pagina de setari: Auto-incadrare text are acum prioritate fata de dimensiune font;
- Aplicatia poate fi mutata (pe telefoanele care suporta) pe SDcard;
- Rezolvat o serie de cazuri care ar fi putut sa genereze blocarea aplicatiei;

*** v1.0.1 (20.01.2013)
- Optimizare cod.
- Autocompletarea campului Titlu in pagina de Cautare.
- Adaugare optiune de incardare text in pagina de citire a poeziei (in meniu si la dublu click).

Romanian Poems application provides access to a large (and growing) of poems written by important Romanian poets.

Among the key benefits of the application are:
* Easy access to all poetry authors (with the button Authors list);
* Rapid filtration of authors and titles of poems one or more authors by searching any sequence of letters entered.
* Ability to search within the text of poetry, in the title or author's name for words or groups of letters;
* Update the list of poems from the internet, without relying on the current version of the application.

ENGLISH Speakers: This application is in Romanian language Romanian Used for reading poems

Currently there are over 2,300 poems written by over 50 authors available and this list is growing. When you start the application it will check the internet database and shall, if necessary, updating the list of poets / poetry in your phone

To read poems or perform internet searches are needed because the poems are not stored locally.

The application being started, expect any type of feedback (e-mail specified here or in the application - About menu) to improve application functionality.

Why are not other important poet in the list?
Romanian Poems application uses ONLY poems that are no longer under copyright of their respective owners. (Works of an author was for 70 years the property of the heirs of the author. Without their consent can not publish works (unless under the law))


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
TAGS: poetry poem poet poetry poets rhyme stanza stanza rhyming quatrain verse lyrics Eminescu Macedonski Pann Ballads Muresan George Cosbuc Toparceanu Topîrceanu Radulescu Goga Alecsandri


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
History updates:
*** V1.4.1 (07/11/2014)
- Updating the commercials as detailed Google Mobile Ads

*** V1.4.0 (12/07/2013)
- Add option button to read poems
- Search / Mark word in poetry
- Optin for Share (send to friends)
- Optimize code (speed sports better interaction with SO sending the application in the background, etc.)
- Fixing bugs
- Minor interface enhancements

*** V1.3.0 (02/25/2013)
- Internet speed upgrade was drastically reduced (~ 75 sec -> 5 sec);
- Added option to Favorites;
- Added Links thumbnails (small pictures) authors (+ option actiare / off);
- Changes and improvements to the code and database organization;
- Minor interface improvements;
 
*** V1.2.0 (03/02/2013)
- Added button: Random Poetry - to facilitate direct access to poetry after a random ordering them;
- Added option: Fast (Fast Scroll) - if enabled, reading poems, when scroll on the right edge of the screen scroll speed will be higher to allow easy carrying when long poems.
- Small improvements (internal and interface)
- Fixed some bugs

*** V1.1.0 (01/31/2013)
- Add button search / filtering the list of titles of poems;
- Add button search / filter in the list of authors;
- Search is now 3 types: poems by titles, authors, and search;
- Internal optimizations for efficient performance;
- Sorting authors / titles of poems with diacritics is now correctly;
- In page settings: Auto-framed text now has priority over font size;
- The application can be moved (on phones that support) on the SDcard;
- Fixed a number of cases that could generate blocking application;

*** V1.0.1 (01/20/2013)
- Optimization code.
- Title field autocompletion search page.
- Add option incardare text reading poetry page (in the menu and double click).

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less