Srdic: Espirando (promo)
Književna radionica Rašić
1.0 Varies with device
Srđan Srdić: Espirando (promotivno izdanje - skraćena verzija)

Ovo je prvo u seriji promotivnih izdanja knjiga na našoj ponudi - nudimo Vam priliku da knjige naših autora "probate" pre nego što ih kupite - slobodnim preuzimanjem i čitanjem odabranih poglavlja.

O delu:

Srdićev pripovedač se do te mere poigrava perspektivama da čitalac postaje grupa koja osuđuje: mi smo publika u cirkusu, mi smo komšije, učenici, okolina. Čitalac postaje neko drugi, on je onaj koji ne razume pojedinačan slučaj, onaj koji tek sada dobija uvid u ono šta se dešava unutar samih likova. Odnos likova među sobom kao i odnos likova sa okolinom zapravo diktira i naš odnos prema njima. Njihov pogled na stvarnost najčešće je izražen njihovim specifičnim jezikom, čime se postiže i njihova karakterizacija. Srdić se potrudio da uđe u živote likova onakvih kakvi jesu i prikazao nam stvarne ljude sa svim njihovim problemima. (Vesna Radman)
Za ovu zbirku Srdić je dobio nagradu "Biljana Jovanović" za najbolju knjigu 2011. godine i regionalnu književnu nagradu "Edo Budiša".


O autoru:

Srđan Srdić je rođen u Kikindi 1977. Završio je Svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde trenutno priprema doktorat.
Prvu nagradu za prozu na konkursu zrenjaninskog časopisa Ulaznica dobio 2007. godine, kao i nagradu „Laza Lazarević“ za najbolju neobjavljenu srpsku pripovetku 2009. godine. Dobitnik je stipendije „Borislav Pekić“ za 2010. godinu.
Za knjigu „Espirando“ dobio je nagrade „Biljana Jovanović“ i „Edo Budiša” za 2011. godinu.
Autor romana „Mrtvo polje“ (2010) i zbirke priča „Espirando“ (2011).
Tekstovi Srđana Srdića prevođeni su na albanski, mađarski, rumunski, ukrajinski i poljski jezik.
Živi na putu između Kikinde i Beograda.

Srdjan Srdić: Espirando (promotional release - short version)

This is the first in a series of promotional editions of books in our offer - we offer you the opportunity to book our authors "try" before you buy - free download and read selected chapters.

About the area:

Srdićev narrator to the extent that the reader plays the perspectives of a group is condemning, we are the audience at the circus, we are neighbors, students, the environment. The reader becomes someone else, he is the one who does not understand a particular case, one that is just beginning to glimpse at what's going on inside the characters. The relationship of the characters to one another and the relationship with the surrounding characters really dictate our attitude towards them. Their view of reality is often expressed their specific language, which enables their characterization. Srdić tried to enter into the lives of the characters and the way they are presented to us are real people, with all their problems. (Spring Radman)
For this collection Srdić won "Biljana Jovanovic" Best Book 2011th and the regional literary prize "Edo Budiša."


About the author:

Srdjan Srdić Kikindi was born in 1977. He finished World Literature at the Faculty of Philology in Belgrade, where he is currently preparing a PhD.
The first prize for fiction in the contest's Ticket magazine Zrenjanin 2007a. , as a reward, "Laza Lazarevic" for the best unpublished short story Serbian 2009th year. He received a scholarship from the "Borislav Pekić" in 2010. year.
The book "Espirando" won the award "Biljana Jovanovic" and "Edo Budiša" in 2011. year.
Author of the novel "The Dead Field" (2010) and the story collection "Espirando" (2011).
Srdjan Srdića texts have been translated into Albanian, Hungarian, Romanian, Ukrainian and Polish.
He lives on the road between Kikinde and Belgrade.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less