Tesin: Antologija... (promo)
Književna radionica Rašić
1.0 Varies with device
Srđan V. Tešin: Antologija najboljih naslova (promotivno izdanje - skraćena verzija)

Ovo je jedno od promotivnih izdanja knjiga na našoj ponudi - nudimo Vam priliku da knjige naših autora "probate" pre nego što ih kupite - slobodnim preuzimanjem i čitanjem odabranih poglavlja.

O delu:

Tešin nam otkriva istinsku moć rečenice: ona je mini-fragment koji korespondira sa makrokosmosom romana. Žanrovski, tematski i formalno, Tešinova knjiga je negde na sredokraći između Heraklita i hiperteksta.
Vladislava Gordić Petković

Tipično za uspele izdanke savremene istoriografske proze: autor koristi potvrđene istine kao model za „prerušavanje“ činjenica, čime utvrđuje razliku između istinskog i lažnog da bi je, uverljivošću postupka, učinio nebitnom.
Igor Marojević


O autoru:

Srđan V. Tešin (Mokrin, 1971) objavio je devet knjiga:
„Coated brain / Pohovani mozak“ (drama, dvojezično), „Sveto Trojstvo Georgija Zecowskog“ (poezija), „Sjajan naslov za pantomimu“ (priče), „Antologija najboljih naslova“ (roman), „Kazimir i drugi naslovi“ (roman), „Kroz pustinju i prašinu“ (roman), „Kuvarove kletve i druge gadosti“ (roman), „Alternativni vodič kroz Vavilon“ (izabrane kolumne, priredio Neven Ušumović), „Ispod crte“ (pripovetke).

Sa Davidom Albaharijem priredio tematsku antologiju savremene srpske priče „Starost“ (Arhipelag, Beograd, 2012). Roman „Kuvarove kletve i druge gadosti“ preveden je na slovenački 2009. godine („Kuharjeva prekletstva in druga grozodejstva“, Aleph, Ljubljana, prevod Sonja Polanc) i 2012. godine na makedonski („Kletvite na gotvačot i drugi gadosti“, Ikona, Skoplje, prevod Jasmina Aleksova).
Roman „Kroz pustinju i prašinu“ preveden je na nemački 2012. godine („Durch Wüste und Staub – Ein Abenteuerroman“, Drava Verlag, Klagenfurt, Österreich, prevod Elena Messner).
Dobitnik je književne stipendije „Borislav Pekić“ za 2004. godinu za roman „Kuvarove kletve i druge gadosti“. Dobitnik je Nagrade Društva književnika Vojvodine za knjigu godine, za zbirku pripovedaka „Ispod crte“ (2011). Zastupljen je u domaćim i inostranim antologijama i izborima iz srpske savremene književnosti. Proza mu je prevođena na francuski, engleski, nemački, poljski, češki, makedonski, mađarski, albanski i slovenački jezik. Glavni i odgovorni urednik književnog časopisa „Severni bunker“ (Kikinda).

Živi u Kikindi.

Srdjan V. Tešin: Anthology of best title (promotional release - short version)

This is one of the promotional editions of books in our offer - we offer you the opportunity to book our authors "try" before you buy - free download and read selected chapters.

About the area:

Tešin reveals the true power of sentences: it is a mini-fragment corresponding to the macrocosm of the novel. Genre, thematically and formally, TEŠIN book is somewhere halfway between Heraclitus and hypertext.
Vladislav Petković Gordić

Typical of failed shoots modern historiographical prose, the author uses the validated truth as a model for "disguise" the fact, which determines the difference between true and false to, plausibility procedure done irrelevant.
Igor Marojević


About the author:

Srdjan V. Tešin (wet conditions, 1971) has published nine books:
"Coated brain / fried brain" (drama, bilingual), "Holy Trinity George Zecowskog" (poetry), "A great title for the pantomime" (story), "Anthology of the best titles" (novel), "Casimir and other titles" (novel ), "Through the desert and dust" (novel), "cooks profanity and other abominations" (novel), "Alternative Guide to Babylon" (selected columns, edited by Neven Ušumović), "Below the Line" (short story).

With David Albahari hosted a thematic anthology of contemporary Serbian story "Age" (Archipelago, Belgrade, 2012). Roman "curse cooks and other abominations" was translated into Slovenian 2009th (the "Damn Kuharjeva in other grozodejstva" Aleph, Ljubljana, translation Sonja Polanc) and 2012th on the Macedonian ("curse on gotvačot and other abominations" icon, Skopje, Jasmina Alex's translation).
Novel "Through the desert and dust" has been translated into German 2012th (the "Durch Wüste und Staub - Ein Abenteuerroman" Drava Verlag, Klagenfurt, Österreich, translation Elena Messner).
He won literary scholarship "Borislav Pekić" for 2004th year for his novel "cooks profanity and other abominations." He won the Association of Writers of Vojvodina Book of the Year, for her collection of short stories "Below the Line" (2011). He has been published in national and international anthologies and collections of contemporary Serbian literature. His fiction has been translated into French, English, German, Polish, Czech, Macedonian, Hungarian, Albanian and Slovene language. The editor in chief of the literary magazine "North bunker" (Kikinda).

He lives in Kikindi.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less