Bubnjevic: Strah od promaje
Književna radionica Rašić
1.0 Varies with device
Slobodan Bubnjević: Strah od promaje (promotivno izdanje - skraćena verzija)

Ovo je jedno od promotivnih izdanja knjiga na našoj ponudi - nudimo Vam priliku da knjige naših autora "probate" pre nego što ih kupite - slobodnim preuzimanjem i čitanjem odabranih poglavlja.

O delu:

Izvanredan stilista i majstor živog, uverljivog dijaloga, Slobodan Bubnjević u ovim ličnim pričama istražuje anatomiju srpskog istorijskog iskustva u poslednjih četvrt veka. Rezultate te istrage on uobličava širokom paletom književnih postupaka, od biblijskog pastiša i parodiranja novinskih vesti, preko kriminalističko-špijunskih zapleta koji se tako prirodno razgranavaju životima njegovih junaka, do ikoničkih generacijskih tragedija i apokaliptičkih vizija koje, kako nam poručuje ova zbirka priča, uopšte nisu toliko daleko od stvarnosti -- dosledno zadržavajući duhovit, ironičan, makar i gorko nasmešen pristup, kojim ove pripovetke osvajaju.

Više o knjizi na: http://strahodpromaje.rs/


O autoru:

Slobodan Bubnjević je rođen u Rijeci, u Hrvatskoj, 1978. godine. Živi u Pančevu sa suprugom i ćerkom. Piše prozu i drame. Po obrazovanju je fizičar istraživač, zaposlen je kao novinar u beogradskom nedeljniku Vreme. Uređuje internet portal Male novine. Objavio je zbirku priča Perturbacije i druge nevolje (Narodna knjiga, 2005). Napisao je devet drama (Embrio [2003], Fisioni fragmenti Pavla Savića [2004], Lov na Čarlsa Darvina [2004], Sile Ruđera Boškovića [2005], Usud [2005, nagrada za najbolju originalnu radio-dramu], Tesla i Pupin, rezonancije [2006], 1300 kaplara [2007], Atanasije Stojkovič [2008] i Azil [2010]), koje su emitovane na programima Radio Beograda. Za rukopis romana Sedmi narod 2012. godine dobio je stipendiju Fonda „Borislav Pekić“, a pripalo mu je i nekoliko drugih literarnih nagrada. (Neke priče iz ove knjige u rukopisu su nagrađene ili izabrane za antologije – priča „Napredak“ je dobila prvu nagradu na konkursu „Laza Lazarević“ za najbolju srpsku pripovetku 2007, a 2010. izabrana za antologiju najmlađe srpske proze; priča „Baukov incident” osvojila je treću nagradu na konkursu „Ulaznica” 2009. godine, priča „Jevanđelje grešnog Gligorija“ ušla je u izbor priča Kulturnog centra Grad za 2010, priča „Prilagođavanje“ je ušla u izbor šest najboljih na regionalnom kokursu Lapis Histrae u Hrvatskoj za 2008, a priča „Predskazanje“ na istom konkursu za 2010. godinu.)

Free Bubnjević: Fear of drafts (promotional release - short version)

This is one of the promotional editions of books in our offer - we offer you the opportunity to book our authors "try" before you buy - free download and read selected chapters.

About the area:

Outstanding stylist and master alive, convincing dialogue, free Bubnjević in these personal stories exploring the anatomy Serbian historical experience of the last quarter century. The results of these investigations on a wide range of shapes literary patterns of the Bible pastiche and parody news stories, through criminal espionage plot that is so natural branches out into the lives of his characters, the iconic generational tragedy and the apocalyptic visions, tells us that this collection of stories, not at all so far from reality - while maintaining consistently witty, ironic, even smiling bitterly approach, in which the winning stories.

More about the book at: http://strahodpromaje.rs/


About the author:

 Free Bubnjević was born in Rijeka, Croatia, in 1978. year. He lives in Pancevo, with his wife and daughter. He writes prose and drama. Educated as a physicist, researcher, working as a journalist in Belgrade weekly Vreme. Moderated Internet portal Small newspapers. He published a collection of short stories perturbations and other troubles (National Book, 2005). He has written nine plays (Embryo [2003], Rudjer Boskovich [2004], Hunt Charles Darwin [2004], Tesla and Pupin [2005], Destiny [2005, award for best original radio drama], Tesla and Pupin resonance [2006], 1300 Corporal [2007], Athanasius stojković [2008] and Asylum [2010]), which were broadcast on Radio Belgrade. For writing the novel The Seventh people 2012th he received a scholarship fund, "Borislav Pekić" and went to him and several other literary awards. (Some of the stories in this book in manuscript were awarded or selected for the anthology - says "Progress" was awarded first prize in the competition "Laza Lazarevic" Best Serbian short story in 2007, and 2010th selected for the anthology youngest Serbian prose story "Baukov incident" won third prize in the competition "Ticket" 2009., the story "The Gospel sinful Gligorija" was selected for the story Cultural Center City in 2010, the story "Adjustment" is entered in the selection of the six best regional design contest Lapis Histrae in Croatia in 2008, and the story of "omen" in the same competition in 2010. year.)

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less