Adasevic: Ekvilibrista
Književna radionica Rašić
1.0 Varies with device
Adašević: Ekvilibrista (promotivno izdanje - skraćena verzija)

Ovo je jedno od promotivnih izdanja knjiga na našoj ponudi - nudimo Vam priliku da knjige naših autora "probate" pre nego što ih kupite - slobodnim preuzimanjem i čitanjem odabranih poglavlja.


O delu:

Zbirka priča kojom je Borivoje Adašević 2000. godine debitovao na srpskoj proznoj sceni, nametnuvši se od samog početka kao izvanredan i originalan stilista čija tematska interesovanja pokrivaju opseg od intime do sudara sa savremenom istorijom. Dimenzije stvarnosti sa kojima se suočavaju Adaševićevi likovi u Ekvilibirsti omogućavaju autoru da u ovoj knjizi uobliči svet prepoznatljive osećajnosti, koju će autor u narednim knjigama razvijati kao sopstveni i generacijski emotivni odgovor na ključna pitanja odrastanja i (ne)prihvatanja zadatog stanja.


O autoru:

Borivoje Adašević rođen je 1974. godine u Užicu. Prozu je objavljivao u Srbiji, u časopisima Letopis Matice srpske, Književni magazin, Polja, Povelja, Koraci i u Hrvatskoj, u časopisu Quorum. Objavio je knjige priča: Ekvilibrista (2000), Iz trećeg kraljevstva (2006) i romane Čovek iz kuće na bregu (2009) Krf (2011). Zastupljen je u generacijskoj knjizi šestorice pripovedača Pseći vek (2000), priređivača Saše Ilića, u panoramskom izboru Priča za kraj veka (2000), Srđana V. Tešina, kao i u tematskoj antologiji Poslastičarske priče (2008), koju su priredili David Albahari i Vladan Mijatović Živojnov. Dobitnik je nagrade za urbanu kratku priču na konkursu BAP 2000 (Balkan association of publishers), 2001. godine, u Beogradu i stipendije Fonda „Borislav Pekić“, 2007. godine, za projekat dela Krfska novela. Živi u Požegi. Adaševićeva pripovetka "Za tuđeg gospodara" iz zbirke Iz trećeg kraljevstva uvrštena je u Antologiju najbolje evropske priče 2013, objavljenu u SAD (Dalkey Archive Press), pod uredništvom Aleksandra Hemona.

Adašević: balancer (promotional release - short version)

This is one of the promotional editions of books in our offer - we offer you the opportunity to book our authors "try" before you buy - free download and read selected chapters.


About the area:

Collection of stories which Borivoje Adašević 2000th he made his debut at the Serbian prose scene, imposing from the outset as an outstanding and original stylist whose thematic interests cover a range of intimacy collide with contemporary history. Dimensions reality faced Adašević characters Ekvilibirsti allow the author to the book world recognizable shape sensitivity, in which the author of the following books to develop as self-generation and emotional response to the key issues of growing up and the (non) acceptance of a given situation.


About the author:

Borivoje Adašević was born in 1974. in Uzice. The prose was published in Serbia, Serbian Matica magazines, literary magazine, Fields, Charter, Steps in Croatia, in the magazine Quorum. He has published books stories: equilibrists (2000), The Third Kingdom (2006) and the novels The man of the house on the hill (2009) Corfu (2011). Included in the six generational book narrator Dog Century (2000), edited by Sasa Ilic, panoramic story of choice for end of the century (2000), Srdjan V. Severity, as well as a thematic anthology of stories Pastry (2008), curated by David Albahari and Vladan Mijatovic Živojnov. He has won awards for urban short story contest BAP 2000 (Western Association of Publishers), 2,001th , in Belgrade and Scholarship Fund "Borislav Pekić," 2007a. year, the project works Corfu novels. He lives in Požegi. Adašević the short story "The master of others," from the collection The third kingdom was included in the anthology of the best of European history in 2013, published in the United States (Dalkey Archive Press), edited by Aleksandar Hemon.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less