Adasevic: Iz treceg kraljevs..
Književna radionica Rašić
1.0 Varies with device
Adašević: Iz trećeg kraljevstva (promotivno izdanje - skraćena verzija)

Ovo je jedno od promotivnih izdanja knjiga na našoj ponudi - nudimo Vam priliku da knjige naših autora "probate" pre nego što ih kupite - slobodnim preuzimanjem i čitanjem odabranih poglavlja.


O delu:

Druga zbirka pripovedaka Borivoja Adaševića, originalno objavljena 2006. Mića Vujičić o njoj kaže: "-- Jer čovek u stvari o sebi nema ništa da kaže, nego da se u jednu halucinaciju utopi koja je, čini mi se, bila njegov život. A koja s tim životom nema ništa zajedničko, nego on u nekoj svojoj nadi da mu je život bio ispunjen, misli da ima. -- U te reči Bore Ćosića staje okvir između čijih granica bi se mogle smestiti sve Adaševićeve priče koja tematizuju široku temu: sudbine ljudi na prostorima srednje Evrope u dvadesetom veku. Pričama je zajednička i pripovedačeva pozicija u storiji. Shodno Ćosićevom citatu, pripovedač započinje priču ali je glavni junak – uvek neko drugi - redovno preuzima, pretvarajući taj lirski obojen život u pravcatu proznu halucinaciju. Ono na šta treba skrenuti pažnju svakako je jezik kojim pripoveda Borivoje Adašević. Taj je jezik blizak lirici, razigran, poput lavine reči koja vas nosi do samog epiloga."


O autoru:

Borivoje Adašević rođen je 1974. godine u Užicu. Prozu je objavljivao u Srbiji, u časopisima Letopis Matice srpske, Književni magazin, Polja, Povelja, Koraci i u Hrvatskoj, u časopisu Quorum. Objavio je knjige priča: Ekvilibrista (2000), Iz trećeg kraljevstva (2006) i romane Čovek iz kuće na bregu (2009) Krf (2011). Zastupljen je u generacijskoj knjizi šestorice pripovedača Pseći vek (2000), priređivača Saše Ilića, u panoramskom izboru Priča za kraj veka (2000), Srđana V. Tešina, kao i u tematskoj antologiji Poslastičarske priče (2008), koju su priredili David Albahari i Vladan Mijatović Živojnov. Dobitnik je nagrade za urbanu kratku priču na konkursu BAP 2000 (Balkan association of publishers), 2001. godine, u Beogradu i stipendije Fonda „Borislav Pekić“, 2007. godine, za projekat dela Krfska novela. Živi u Požegi. Adaševićeva pripovetka "Za tuđeg gospodara" iz zbirke Iz trećeg kraljevstva uvrštena je u Antologiju najbolje evropske priče 2013, objavljenu u SAD (Dalkey Archive Press), pod uredništvom Aleksandra Hemona.

Adašević: The Third Kingdom (promotional release - short version)

This is one of the promotional editions of books in our offer - we offer you the opportunity to book our authors "try" before you buy - free download and read selected chapters.


About the area:

The second collection of short stories Borivoja Adašević, originally published in 2006. Mica Vujicic on it says "- because in fact the man himself has nothing to say, but to drown in a hallucination, which, I think, was his life. And with that life has nothing to do, but he its a hope that his life was full, he seems to have. - In the words of Bora Cosic stalls framework between whose limits could be placed all Adašević story that thematize broad topic: the fate of people in the region of Central Europe in the twentieth century.'s Tales common positions and storyteller story. According Cosic's quote, the narrator begins the story but the main character - always someone else - regularly takes, pretending that life in lyrical prose veritable hallucination. What you need to draw attention certainly is the language which tells Borivoje Adašević. This language is close to poetry, playful, like an avalanche of words that carries you to the epilogue. "


About the author:

Borivoje Adašević was born in 1974. in Uzice. The prose was published in Serbia, Serbian Matica magazines, literary magazine, Fields, Charter, Steps in Croatia, in the magazine Quorum. He has published books stories: equilibrists (2000), The Third Kingdom (2006) and the novels The man of the house on the hill (2009) Corfu (2011). Included in the six generational book narrator Dog Century (2000), edited by Sasa Ilic, panoramic story of choice for end of the century (2000), Srdjan V. Severity, as well as a thematic anthology of stories Pastry (2008), curated by David Albahari and Vladan Mijatovic Živojnov. He has won awards for urban short story contest BAP 2000 (Western Association of Publishers), 2,001th , in Belgrade and Scholarship Fund "Borislav Pekić," 2007a. year, the project works Corfu novels. He lives in Požegi. Adašević the short story "The master of others," from the collection The third kingdom was included in the anthology of the best of European history in 2013, published in the United States (Dalkey Archive Press), edited by Aleksandar Hemon.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less