Історія України-Руси. Том І
New Apps Land
1.0 Varies with device
Історія Русі-України — 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом 1895—1933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.

У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст. Для істориків, археологів, етнографів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим.

Розробник New Apps Land ставить перед собою мету популяризації творів класичної російської та зарубіжної літератури серед нового покоління читачів.

Щоб створити у користувачів враження читання реальної книги в додатку створений ефект гортання сторінок.

Додатки від New Apps Land є безкоштовними. Програми не запитують у користувачів відправку SMS з мобільних телефонів на платні номери а також не відстежують особисту інформацію користувача.

Як невелика компенсація за працю творця додатків в додаток вбудований рекламний модуль Admob

Якщо дана програма Вам сподобалося - залиште, будь ласка, відгук.

History of Ukraine-Rus - 10-volume monograph Michael Hrushevskoho. The main work of his life. Contains a summary of the history of Ukraine from ancient times until the second half of the 17th century. Written intermittently over the years 1895-1933. Had an impact on the formation of Ukrainian historiography of modern times.

The first volume covers the socio-economic, political and cultural processes that took place in Ukraine from ancient times to the beginning of the XI century. For historians, archaeologists, anthropologists, linguists, anyone interested in the past.

New Apps Land Developer aims to popularize classical works of Russian and foreign literature among a new generation of readers.

To create a user experiences reading the book in Appendix established effect turning pages.

Applications of New Apps Land is free. Applications do not ask users send SMS from mobile phones to premium rate numbers and do not track personal information.

As a small compensation for the work in the creator application application built Admob advertising module

If you like this program - leave, please review.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less