Довбуш. Гнат Хоткевич
New Apps Land
1.0 Varies with device
Карпатське опришківство, що залишило помітний слід в історії українського народу, найвищого піднесення досягло у XVIII столітті, коли на чолі народного руху постав Олекса Довбуш. Саме йому, захисникові знедолених і скривджених, українському Робін Гуду, і присвячена повість видатного українського письменника Гната Хоткевича.

Розробник New Apps Land ставить перед собою мету популяризації творів класичної російської та зарубіжної літератури серед нового покоління читачів.

Щоб створити у користувачів враження читання реальної книги в додатку створений ефект гортання сторінок.

Додатки від New Apps Land є безкоштовними. Програми не запитують у користувачів відправку SMS з мобільних телефонів на платні номери а також не відстежують особисту інформацію користувача.

Як невелика компенсація за працю творця додатків в додаток вбудований рекламний модуль Admob

Якщо дана програма Вам сподобалося - залиште, будь ласка, відгук.

Carpathian opryshkivstvo that left its mark in the history of the Ukrainian people, the highest elevation reached in the XVIII century, when the head of the popular movement brought Oleksa Dovbush. It was he, defender disadvantaged and downtrodden, Robin Hudu Ukrainian, and devoted to the story of the famous Ukrainian writer Ignat Khotkevych.

New Apps Land Developer aims to popularize the works of classical Russian and foreign literature among a new generation of readers.

To create users the impression of reading a real book set in Annex effect turning pages.

Apps from New Apps Land are free. The program does ask users sending SMS from mobile phones to premium numbers and do not track personal information user.

As a small compensation for the service applications in the creator application built Admob advertising module

If you like this program - leave, please review.

Content rating: Teen

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less