Hien phap Viet Nam 2013
SAOKHUEDL
8.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Hiến Pháp 2013" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ứng dụng là cẩm nang về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.

Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.

APPLICATIONS "2013 Constitution" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS MAIL ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.

Manual application is the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam in 2013 and the Resolution provides for a number of the enforcement of this Constitution.

The application can be used offline.

This particular application is being prepared every single rule on a separate page and under the law include the text of the specific provisions of the guidelines that law enforcement (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of readers.

In addition, the application is updated continuously guiding document in the list of documents to guide the implementation of the law and within the law.

We try to edit the content most accurately, but hard to avoid mistakes, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and make good more in subsequent applications. All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com

We sincerely thank you for your interest and application usage.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less