Luat Bao hiem xa hoi 2006
SAOKHUEDL
10.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Luật Bảo hiểm xã hội 2006" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ứng dụng là cẩm nang về Luật Bảo hiểm xã hội 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.

Ghi chú: Mục văn bản hướng dẫn được cập nhật đến ngày 24/08/2014.
Phần hướng dẫn cụ thể trong từng điều luật được cập nhật đến ngày 24/08/2014
Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật nội dung trong thời gian sớm nhất.

APPLICATIONS "Social Insurance Law 2006" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SEND SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.

Manual application is the Social Security Act 2006 and the guidelines to implement this law.
This particular application is being prepared every single rule on a separate page and under the law include the text of the specific provisions of the guidelines that law enforcement (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of readers.

In addition, the application is updated continuously guiding document in the list of documents to guide the implementation of the law and within the law.

The application can be used offline.

We try to edit the content most accurately, but hard to avoid mistakes, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and make good more in subsequent applications. All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com

APPLICATIONS UPDATED OFTEN MEAN YOU UPDATED LEGAL SYSTEM OF SOCIAL INSURANCE NEW.

We sincerely thank you for your interest and application usage.

Note: Section guidelines be updated to the date of 08/24/2014.
              The tutorial's specific rules to be updated to the date of 8/24/2014
              We will try to update the content as soon as possible.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less