Bo luat Lao dong Viet Nam 2012
SAOKHUEDL
22.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Bộ luật Lao động 2012" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ứng dụng là cẩm nang về Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG MỚI.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.

Ghi chú: Mục văn bản hướng dẫn được cập nhật đến ngày 27/11/2014
Phần hướng dẫn cụ thể trong từng điều luật được cập nhật đến ngày 27/11/2014
Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật nội dung trong thời gian sớm nhất.

APPLICATIONS "Labor Code 2012" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Applications are guides to the Labour Code in 2012 and the documents guiding the implementation of this law.
What special rules apply as each is prepared on a separate page and under the law with the contents of a specific provision of guidelines to implement laws which (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of readers.

In addition, applications are constantly being updated guidelines in the implementation of the portfolio guidelines and enforce laws in each of these laws.

The application can be used offline.

We try to edit the content exactly the most, however, is difficult to avoid errors, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and do good more in the next application. All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com

UPDATED APPLICATION, YOU REGULARLY UPDATED LEGAL SYSTEM NEW LABOR.

We sincerely thank you for your interest in and use of the application.

Note: Section guidelines are updated to the date 11.27.2014
              The tutorial's specific rules are updated to the date 11.27.2014
              We will try to update the content in the shortest time.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less