Luat Pha san 2014
SAOKHUEDL
6.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Luật Phá Sản 2014" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ứng dụng là cẩm nang về Luật Phá Sản 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHÁ SẢN MỚI.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.

P/S: Từ khóa tìm kiếm ứng dụng: "saokhuedl", "luat pha san", "luat pha san 2014"

APPLICATIONS "Bankruptcy Code 2014" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SEND SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.

Manual application is the Bankruptcy Act 2014 and other documents guiding the implementation of this law.
This particular application is being prepared every single rule on a separate page and under the law include the text of the specific provisions of the guidelines that law enforcement (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of readers.

In addition, the application is updated continuously guiding document in the list of documents to guide the implementation of the law and within the law.

The application can be used offline.

We try to edit the content most accurately, but hard to avoid mistakes, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and make good more in subsequent applications. All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com

APPLICATIONS UPDATED OFTEN MEAN YOU UPDATED LEGAL SYSTEM NEW BANKRUPTCY.

We sincerely thank you for your interest and application usage.

P / S: Key word search app: "saokhuedl", "Bankruptcy Law", "2014 Bankruptcy Law"

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less