Luat Thi hanh an Dan su 2008
SAOKHUEDL
5.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG " Luật Thi hành án Dân sự 2008 SĐBS 2014" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ứng dụng là cẩm nang về Luật Thi hành án Dân sự 2008 SĐBS 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.

Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của luật này.

Ứng dụng có thể sử dụng offline.

Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com

CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.

APPLICATIONS "Civil Judgment Enforcement Act 2008 SDBS 2014" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS MAIL ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Applications are manuals on Civil Judgment Enforcement Act 2008 SDBS 2014 and documents guiding the implementation of this law.
What is special about the individual applications is preparing legislation on a separate page and under these laws have attached content specific terms of guidance documents that law enforcement (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of its readers.

Additionally, applications are constantly being updated guidelines in the portfolio implementation guiding documents and rules of law in all of this.

The application can be used offline.

We try to prepare content most correctly, but hard to avoid mistakes, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and do good more in subsequent applications. All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com

APPLICATIONS REGULAR UPDATE MEANS THAT YOU UPDATED LEGAL SYSTEM NEW.

We sincerely thank you for your interest and application usage.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less