Nhu Y Bao Luan Vuong Than Chu
SAOKHUEDL
4.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Như ý Bảo Luân Vương Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Chú này trích trong kinh “Như ý tâm đà la ni”. Vì Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh tùy ý sở cầu cái gì cũng được như nguyện, nên Ngài bạch với Phật xin để Ngài thuyết chú này. Những người trì tụng mà rõ được nghĩa thâm mật của chú này thì cái thắng lợi ấy cũng thí như cây như ý mà sanh ra những ngọc bảo châu như ý, tùy nguyện muốn cầu việc gì cũng được .

Lúc Bồ Tát thuyết chú này rồi, sáu chưởng chấn động, cung điện Ma vương đều nổi lửa cháy, sợ hãi khôn cùng, các loài độc ác chúng sanh đều lăn nhào té ngã, còn những kẻ thọ khổ trong đường địa ngục và ngạ quỷ thì đều đặng sanh về cõi trời.

Người nào nhất tâm trì tụng chú này, thì các thứ tai nạn đều được tiêu diệt mà đến lúc lâm chung lại được thấy đức Phật A Di Ðà và ngài Quán Thế Âm tiếp dẫn về cõi Tịnh Ðộ

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "As the Bao Gong Wang Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK ACTIVITIES REQUIRED BY SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Note cited in this business, "As the heart mandala ni". Because he Bodhisattva Avalokiteshvara At beings want to make discretionary basis for anything is like prayer, should he ask for his transparency with Buddhist theory of this note. Those who recite the clear dark secret meaning of this note is the victory that candidates as well as the trees that are born of pearl gem like that, depending on the willingness want for whatever.

At this Bodhisattva doctrine and uncle, six concussions attorney, Mara are floating palace fire, endless fear, evil beings species are rolled on falling, while those unpleasant feelings in the road to hell and hungry the demons were born unto the heavens.

Those who pay the most attention to this recitation, then these are accidents that kill the deathbed to see Amitabha Buddha and Avalokitesvara him to lead the Pure Land

APPLICATION TO THE INCREASINGLY extra Look forward to THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, AN HAPPY. ALWAYS GOOD LIFE good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less