Than Chu Dai Bi
SAOKHUEDL
5.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Thần Chú Đại Bi" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Chú Đại Bi tên gọi đầy đủ là Chú Mãn Nguyện Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Vì nếu ai thành tâm thường xuyên trì tụng chú này mỗi ngày năm biến(mỗi biến là một lần trì tụng) có mong cầu điều chi đều được thành tựu trừ việc mong cầu những điều bất thiện và những kẻ tâm không chí thành.

Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã nói ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni rằng: Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Great Compassion Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Great Compassion Mantra full name is Uncle Man Prayer Compassionate Mind Da Ra Ni. So if someone sincerely frequently recited every day in variable pay (each variable is a recitations) have all been expecting anything accomplished unless the expectation of evil and those who do not even mind it.

He Avalokitesvara Bodhisattva said in economic Compassionate Mind Da Ra Ni that if these beings, in a pay day proceedings in turn, will eradicate all serious offenses in the memories of thousands of lives of birth and death.

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less