Thanh Vo Luong Tho Than Chu
SAOKHUEDL
6.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Thánh Vô Lượng Thọ Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Chú này trích trong Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni.

Kinh ấy nói: “Đức Thích Ca Thế Tôn nghĩ thương chúng sanh đoản mạng trong đời vị lai, muốn cho thêm được thọ số, hưởng được hạnh phúc, nên Phật nói với Đại Trí Huệ Diệu Cát Tường Bồ Tát rằng: những nhơn loại ở trong cõi Diêm Phù Đề này thọ mạng chỉ đặng trăm tuổi, mà ở trong số đó lại có phần đông người tạo lắm điều ác nghiệp nên bị tổn đức giảm kỷ thác yểu chết non.

Nếu như nhơn loại thấy đặng chú này, hoặc biên chép, hoặc ấn tống, hoặc thọ trì đọc tụng thì lại tăng thọ mạng sống ngoài trăm tuổi và qua đời sau mau chứng quả Bồ Đề.”

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Holy Infinite Life Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Note quotes biblical Holy Mahayana Infinite Life Decisions Quang Minh Vuong Tathagata Da La Ni.

Doing that said: "Thich Ca Exalted think being short commercial life network in the future, would like to add some life, enjoy the happiness, the Buddha told The Noble Wisdom Fortune Bodhisattva that kind of kindness in Jambudvipa is only unto life-hundred years old, but in the majority of which have created very evil person should suffer ethical business operators reduce premature stillborn century.

If the type of show mercy unto this Note, or transcribe, or Indian song, recitation or maintain life, the life expectancy has increased beyond a hundred years old and died quickly attained Bodhi. "

DESIRED DATE FOR APPLICATIONS better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAD A HAPPY LIFE, AN HAPPY. ALWAYS GOOD LIFE good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less